Trstenjak Verica

Profesorica evropskega prava na Univerzi Sigmunda Freuda, Univerzi na Dunaju (LLM Program) & Univerzi v Ljubljani

Prof. dr. Verica Trstenjak je nekdanja generalna pravobranilka Evropskega sodišča v Luksemburgu in profesorica prava Evropske unije. Od leta 2004 do 2006 je bila sodnica na Splošnem sodišču Evropske unije v Luksemburgu in od 2006 do 2012 generalna pravobranilka Evropskega sodišča v Luxembourgu (najvišji pravni položaj v EU) in je bila generalna pravobranilka tudi v zadevah glede temeljnih (človekovih) pravic (npr. azil, temeljne socialne pravice, sodne pravice, lastninska pravica), temeljnih (ekonomskih) svoboščin (npr. prost pretok blaga, storitev, podjetij, kapitala v EU), primeri varstva potrošnikov, intelektualna lastnina zadeve, državne pomoči, javna naročila itd. Je profesorica evropskega prava v Avstriji in Sloveniji (na Univerzi v Ljubljani (izredni delovni čas) ter na različnih LLM in drugih univerzitetnih programih v Avstriji (Univerza na Dunaju, Univerza Sigmunda Freuda na Dunaju) in poučuje evropsko pravo na poletnih šolah (Univerza na Dunaju (Strobl), Univerza v Salzburgu, Univerza v Innsbrucku – univerzitetni tečaj v Alpbachu) Pisala je strokovna mnenja za odvetniške pisarne in arb. v številnih primerih v zvezi z evropskim pravom in pravnim varstvom v EU. Objavila je več knjig in več kot 300 člankov (tudi z SSCI) in je bila predavateljica na različnih univerzah ter na različnih mednarodnih in evropskih konferencah. Leta 2020 je prejela avstrijsko državno odlikovanje avstrijskega predsednika Van der Bellna: častni križ za znanost in umetnost prvega razreda.

Raziskovalni projekti: Raziskovalni interesi profesorja Trstenjaka se osredotočajo na pravo Evropske unije, predvsem evropsko in ustavno-procesno pravo ter pravno varstvo v EU. Raziskovala je tudi na področju evropskega civilnega prava, evropskega varstva potrošnikov, avtorskih pravic v EU in temeljnih pravic v EU. Omeniti velja tudi področje državljanstva Unije in civilnega prava.