J. O’Donnell Timothy

Docent za jezikoslovje na Univerzi McGill

Timothy J. O’Donnell je docent in štipendist Williama Dawsona na oddelku za jezikoslovje na Univerzi McGill in predstojnik CIFAR Canada AI na Mila, Quebec AI Institute. Pred tem je bil raziskovalec na MIT na oddelku za možgane in kognitivne znanosti. Doktoriral je na Oddelku za psihologijo Harvarda.

Raziskovalni projekti: Raziskava dr. O’Donnella se osredotoča na razvoj matematičnih in računalniških modelov, kako se ljudje učijo predstavljati, obdelovati in posploševati jezik in glasbo. Njegovo delo temelji na tehnikah iz računalniške lingvistike, strojnega učenja in umetne inteligence, pri čemer integrira koncepte iz teoretičnega jezikoslovja in metode iz eksperimentalne psihologije ter obravnava probleme z vseh teh področij. Njegovo raziskovalno področje zajema računalniške modele učenja in obdelave jezikov, leksikalno semantiko, pridobivanje leksikona, slovnično indukcijo, verjetnostne modele fonologije in morfologije, obdelavo jezikov, razčlenitev, matematično jezikoslovje, teorijo formalnega jezika, verjetnostno programiranje, univerzalne sklepne algoritme. Trenutno preučuje učljivost različnih mehanizmov za ravnanje s wh- in drugimi vrstami gibanja, razvija model učenja leksikona za nekonkatenativne morfološke sisteme, kot je arabski verbalni sistem, in ta pristop širi na zajemanje idej iz prozodične morfološke literature. .