Jeraj Robert

Professor of Medical Physics, University of Wisconsin

Robert Jeraj je profesor medicinske fizike, humane onkologije, radiologije in biomedicinskega inženiringa na Univerzi v Wisconsinu, Madison, kjer vodi program za slikanje in sevalne znanosti na Univerzi v Wisconsinu Carbone Cancer Center. Prof. Jeraj je tako dodiplomsko izobrazbo kot doktorat iz fizike pridobil na Univerzi v Ljubljani.

Raziskovalni projekti: Naš glavni raziskovalni fokus je razumevanje heterogenosti tumorja in s tem povezane odpornosti na zdravljenje. Heterogenost tumorja preučujemo v številnih kliničnih preskušanjih za različne vrste intervencij, kot so imunoterapija, molekularno usmerjene terapije, sevalna terapija. Uporabljamo napredno analitiko slik, kot sta strojno učenje in radiomika, za razvoj slikovnih biomarkerjev za količinsko opredelitev prostorsko-časovnega razvoja in ciljne odpornosti na zdravljenje. Modeliramo napredovanje tumorja na podlagi slikovnih vhodov, da bi bolje razumeli kompleksne odnose, ki vodijo do heterogenosti tumorja in odpornosti na zdravljenje. Naše metodologije kvantitativnega slikanja biomarkerjev razširjamo na druge bolezni, zlasti nevrodegenerativne bolezni, pa tudi na normalno staranje.