Seljak Uroš

Profesor astrofizike na kalifornijski Univerzi Berkeley

Uroš Seljak se je leta 2008 pridružil Berkeleyju kot fakulteti za fiziko in na oddelkih za astronomijo, skupaj imenovan za višjega fakultetnega znanstvenika v Nacionalnem laboratoriju Lawrence Berkeley. Prejel je B.S. leta 1989 in M.S. leta 1991 na Univerzi v Ljubljani, Slovenija in doktoriral leta 1995 na MIT. Bil je Smithsonian štipendist na Harvard-Smithsonian Centru za astrofiziko od 1995 do 1998. Nato je delal kot predavatelj na univerzi Princeton, ICTP v Trstu in Univerzi v Zürichu, preden se je preselil na Berkeley. Je prejemnik štipendije Davida in Lucile Packard za znanost in tehniko (2000), štipendije Alfreda P. Sloana (2001), nagrade Helen B. Warner American Astronomical Society (2001), nagrade NSF CAREER (2002) , sodelavec American Physical Society (2016) in član Nacionalne akademije znanosti (2019). Je sodirektor Berkeleyjevega centra za kozmološko fiziko in član Berkeleyjevega inštituta za znanost o podatkih in fundacije za analizo podatkov. Njegovo raziskovanje se osredotoča na uporabo teorije in metod analize podatkov na področjih astronomije, kozmologije, fizike in širše.

Raziskovalni projekti: Teoretična opazovalna in numerična astrofizika in kozmologija, znanost o podatkih, ki se uporablja za velike astronomske nize podatkov in druge aplikacije. Nekaj ​​primerov fizikalnih generativnih modelov v kozmologiji. optimalna ekstrakcija parametrov v modelih z zelo visokodimenzionalno detekcijo planetov z uporabo časovnih tranzitnih variacij, analiza podatkov časovnega toka z generativnimi modeli, analiza nasprotnih dejstev ekonometričnih podatkov, analiza gravitacijskih valov LIGO, kvantifikacija negotovosti z Bayesovino posteriorno analizo, ocena normalizacije konstantno itd.