Haule Kristjan

Profesor fizike na Univerzi Rutgers

Kristjan Haule je ugledni profesor na Univerzi Rutgers na državni univerzi New Jersey, ki se ukvarja s teoretično fiziko kondenzirane snovi. Dodiplomsko izobrazbo je pridobil v Sloveniji (Univerza v Ljubljani, BSC 1997) in doktoriral v Sloveniji in na Univerzi Karlsruhe (2002). Leta 2005 je bil imenovan za docenta za fiziko na Rutgersu in napredoval v izrednega profesorja (2009), univerzitetnega profesorja (2012) in zaslužnega profesorja (2018). V letih 2008-2010 je bil raziskovalec Alfreda P. Sloana, leta 2008 je prejel nagrado NSF Early Career Award, leta 2009 pa nagrado The Rutgers Board of Trustees za znanstveno odličnost. Leta 2013 je prejel prestižno Blavatnikovo nagrado za teoretične in računalniške študije. elektronske sisteme in leta 2019 postal član Ameriškega fizikalnega društva.

Raziskovalni projekti: Raziskovalne specialnosti profesorja Haulea so v teoriji kondenzirane snovi, z velikim zanimanjem za teorijo elektronske strukture za korelirana elektronska trdna telesa in razvoj algoritma, ki združuje teorijo dinamičnega srednjega polja in teorijo funkcionalne gostote. Posebej je znan po razvoju prediktivnih teorij za korelirana elektronska trdna telesa in implementaciji zmogljive kode Embedded DMFT (EDMFTF). Dr. Haule se je pridružil Comscopeu leta 2015 in podpira center s svojo programsko opremo EDMFTF. Kot raziskovalec se ukvarja s teoretično fiziko kondenzirane snovi, razvojem konceptov teoretičnih orodij in algoritmov za opisovanje in napovedovanje obnašanja večtelesnih kvantnih sistemov, lastnosti trdnih snovi v ekstremnih pogojih in iskanje novih kvantnih stanj.