Prša Andrej

Profesor astrofizike in planetarne znanosti na Univerzi Villanova

Andrej Prša je profesor astrofizike na Univerzi Villanova. Andrej je leta 2005 doktoriral iz astrofizike na Univerzi v Ljubljani. Za svojo diplomsko nalogo je Andrej zgradil široko uporabljeno binarno modelirno kodo PHOEBE (PHysics Of Eclipsing BinariEs). Danes njegovo strokovno področje ostaja fizika binarnih zvezd, vendar se je razširilo na več zvezdnih sistemov, ekstrasolarnih planetov, asteroseizmologijo in astrostatistiko. Večina Andrejevega dela temelji na modeliranju velikih astronomskih podatkovnih nizov in uporabi obsežnih nelinearnih regresijskih modelov z uporabo nevronskih mrež, ki se širijo nazaj, algoritmov stohastičnega vgradnje in vzorčevalcev Markovske verige Monte Carlo. Izdal je učbenik o mrka dvojnih zvezdah in avtor več kot 200 prispevkov, od tega 40 prispevkov prvega avtorja. Andrej trenutno vodi raziskovalno skupino, ki jo sestavljajo 4 podoktorji, 3 podiplomski študenti in 5 dodiplomskih študentov. Skupina je financirana iz njegovih zunanjih štipendij, predvsem NSF in NASA, in ima neprekinjeno dotacijo od leta 2007. Andrej je bil leta 2018 prejemnik prestižne Veritasove nagrade za izjemne raziskave. Aktivno sodeluje pri obsežnih mednarodnih raziskavah Kepler/K2, TESS, LSST, SDSS/APOGEE in Gaia.

Raziskovalni projekti: Računalniška astrofizika. vključuje razvoj teoretičnega okvira za modeliranje binarnih in multiplih sistemov, reševanje problema prenosa sevanja v kontaktnih binarnih sistemih, ocenjevanje parametrov z uporabo strojnega učenja in umetnih nevronskih mrež, modeliranje tranzitnih eksoplanetov in cirkumbinarnih objektov s podatki Kepler/K2 in TESS, razvoj spremenljivke meritve zvezd za trenutno misijo Gaia in prihajajoči veliki sinoptični teleskop.