Slapničar Sergeja

Izredna profesorica računovodstva na Univerzi Queensland

Sergeja Slapničar je izredna profesorica računovodstva na poslovni šoli University of Queensland. Njena pretežno eksperimentalna raziskava se osredotoča na vpliv vodstvenega nadzora, odgovornosti in spodbujanja na vodstveno vedenje in odločanje (motivacija, prevzemanje tveganja, spoznanje). Objavljala je v računovodskih, finančnih in psiholoških revijah. Zasedala je direktorske in svetovalne vloge v več subjektih javnega interesa, bila je članica sveta Agencije RS za javni nadzor nad revizijo in predsednica slovenskega organa za reševanje zakonskih sporov.

Raziskovalni interesi: Raziskovalni interesi dr. Slapničarjeve se osredotočajo na učinke odgovornosti, merjenja uspešnosti in različnih spodbud na človekovo kognicijo in odločanje (zlasti prevzemanje tveganj in motivacijo). Svojo ekipo je dala raziskovati te teme v vedenjskih in nevroznanstvenih eksperimentih. V naslednjem študijskem letu vabi študenta z informacijskim sistemom, da se ji pridruži pri projektu razvoja kazalnika kibernetske varnosti, sestavljenega iz omejenega razumljivega, količinsko merljivega in vzročno povezanega nabora ključnih kazalnikov uspešnosti skupaj z najboljšimi praksami, ki bi odborom omogočile direktorjev, da se proaktivno vključijo v učinkovito upravljanje in obvladovanje tveganja kibernetske varnosti, vključno s spodbujanjem zdrave kulture kibernetske varnosti.