Slapničar Sergeja

Izredna profesorica računovodstva na Univerzi Queensland

Sergeja Slapničar je izredna profesorica računovodstva na poslovni šoli Univerze Queensland. Raziskuje učinke odgovornosti, merjenja uspešnosti in spodbujanja na motivacijo zaposlenih, prevzemanje tveganja in kognicijo; v zadnjem času jo zanima, kako se le to uporablja pri obvladovanju tveganj kibernetske varnosti. Objavljala je v računovodskih, finančnih in psiholoških revijah. Zasedala je direktorske in svetovalne vloge v več subjektih javnega interesa, bila je članica sveta Agencije RS za javni nadzor nad revidiranjem in predsednica slovenskega organa za reševanje sporov.

Raziskovalni projekti: Sergejino zadnje raziskovalno zanimanje se osredotoča na učinke odgovornosti, merjenje uspešnosti in obvladovanje tveganj v kibernetski varnosti. V naslednjem študijskem letu vabi študente s predznanjem informacijskih sistemov, računalništva, računovodstva, financ ali poslovne analitike, da se ji pridružijo pri projektih, ki obravnavajo vrednost digitalnih sredstev, kvantifikacijo kibernetskega tveganja ter upravljanje in upravljanje tveganj kibernetske varnosti.