Rašković Matevž

Izredni profesor mednarodnega poslovanja in strategije na Tehnološki univerzi v Aucklandu, Nova Zelandija

Matevž se je februarja 2018 preselil na Novo Zelandijo. Matevž, ki se je rodil v Sloveniji, je leta 2007 in 2012 magistriral in doktoriral na Univerzi v Ljubljani. Je prejemnik nagrade predsednika Univerze v Ljubljani za izjemne dosežke mladih profesorjev leta 2013. Matevž je bil Fulbrightov štipendist na Univerzi Harvard, FAS Sociology leta 2017 in gostujoči doktorski študent na Harvardu, FAS Sociology v letih 2010-2011. Je prejemnik nagrade za odličnost poučevanja Univerze Victoria v Wellingtonu 2019. Matevž je bil docent za mednarodno poslovanje na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani (2013-2018), višji predavatelj mednarodnega poslovanja na Univerzi Victoria v Wellingtonu (2018-2022), direktor Learning & Teaching na Univerzi Victoria v Wellingtonu (2020-2021), direktor Executive MBA na Univerzi Victoria v Wellingtonu (2021-2022), marca 2022 pa se je pridružil Tehnološki univerzi v Aucklandu kot izredni profesor mednarodnega poslovanja in strategije.

Matevž je prejemnik štipendije Victoria Business School Learning & Teaching Innovation za leto 2019. Prek projekta Māmani Whakaaro, ki ga podpira prej omenjen razpis, sodeluje s študenti Maori in Pasifika pri širjenju njihove globalne miselnosti. Matevž je s Howardom Daviesom soavtor knjige “Understanding a Changing China: Key Issues for Business” (Routledge, 2018). Prejel je nagrado za najboljšega recenzenta na letni konferenci Academy of International Business (AIB) 2020 in nagrado za najboljšega recenzenta na konferenci AIB-CEE 2015 v Budimpešti na Madžarskem.

Matevž je tudi podpredsednik trženja na Mednarodni poslovni akademiji Avstralije in Nove Zelandije (ANZIBA) ter član akademske svetovalne ekipe Centra odličnosti Jugovzhodne Azije za Azijsko-Pacifiško odličnost. Je gostujoči profesor na Univerzi v Ljubljani, Ekonomski fakulteti (trojna akreditacija) v Sloveniji in Zhejiang University, School of Management na Kitajskem (magistrski program Innovation, Entrepreneurship and Global Leadership-PIEGL).

Raziskovalni projekti: Raziskovalni interesi prof. Raškovića so usmerjeni v pristop k mednarodnim poslovnim fenomenom skozi ekonomsko sociologijo. Njegovo raziskovanje se osredotoča na presečišče identitete, kulture in vedenja potrošnikov. Njegove raziskave obravnavajo zlasti vprašanja, povezana z generacijskimi kulturami in njihovo povezavo z mednarodnimi potrošniškimi dispozicijami mladih odraslih (t.j. potrošniški kozmopolitizem in etnocentralizem). Veliko njegovih raziskav je komparativne narave in se osredotoča na Srednjo in Vzhodno Evropo ter Vzhodno Azijo (Kitajska, Japonska). Njegovi trenutni raziskovalni projekti vključujejo preučevanje razlik znotraj države v potrošniških značilnostih milenijcev na Kitajskem. V drugem projektu raziskuje vpliv avtohtonih kultur na vzorce internacionalizacije podjetij v južnem Pacifiku (zlasti na Novi Zelandiji).