Pristavec Teja

Raziskovalna znanstvenica, People Research Scientist, Meta (Facebook); Washington, DC, ZDA

Dr. Teja Pristavec je kvantitativna sociologinja in raziskovalka v ekipi raziskovanja prihodnosti dela pri Meti. Njen polni naziv je People Research Scientist on the Future of Work team. Diplomirala je iz kulturnih študij na Univerzi v Ljubljani, magistrirala in doktorirala iz sociologije na Univerzi Rutgers ter opravila podoktorski študij uporabne statistike na Virginia Tech in na Univerzi v Virginiji. Njeni raziskovalni interesi vključujejo administrativne podatke, kvantitativne metode, zdravje in neenakost. Njeno delo je bilo objavljeno v Journals of Gerontology Series B: Psychological and Social Sciences, The Gerontologist, Archives of Gerontology and Geriatrics, Journal of Pain and Symptom Management ter Food, Culture, & Society. Navdušena je nad uporabo podatkovne znanosti v javno dobro.

V svojem preteklem delu je dr. Pristavec sodelovala z interdisciplinarnimi skupinami, ki so uporabljali kvantitativne metode in podatkove za razvoj na dokazih temelječih raziskav. Slednje so v pomoč zveznim, državnim in lokalnim vladam pri učinkovitem odločanju. Na svojem trenutnem položaju uporablja svoje strokovno znanje in izkušnje na področju psiholoških raziskav, kvantitativne analize in vizualizacije podatkov, da pomaga Meti tako pri zaposlovanju in izbiri talentov, kot pri obdržanju in razvoju teh.

Raziskovalni projekti / mentorstvo: Zaradi narave njene pogodbe pri Meti, ki ne dovoljuje razkritja podatkov, dr. Pristavec ne more vključiti ASEF-ovih štipendistov v lastne raziskave, lahko pa jim ponudi raziskovalno in strokovno razvojno mentorstvo na daljavo, po dogovoru s štipendistom. To vključuje pomoč in mentoriranje pri zasnovi in izvedbi raziskovalnega projekta, mentorstvo pri razvijanju profesionalne akademske, kvazi-akademske in industrijske kariere ter druge vrste pomoči in sodelovanja, po dogovoru.