Pristavec Teja

Raziskovalna znanstvenica, Coleridge Initiative

Teja Pristavec je kvantitativna sociologinja in raziskovalka pri Coleridge Initiative. Diplomirala je iz kulturnih študij na Univerzi v Ljubljani, magistrirala in doktorirala iz sociologije na Univerzi Rutgers ter opravila podoktorsko izobraževanje iz uporabne statistike na Virginia Tech in University of Virginia. Njeni raziskovalni interesi vključujejo prostorsko analizo, administrativne podatke, kvantitativne metode, zdravje in neenakost. Njeno delo je bilo objavljeno v revijah Journals of Gerontology Series B: Psychological and Social Sciences, The Gerontologist, Archives of Gerontology and Geriatrics, Journal of Pain and Symptom Management in Food, Culture, & Society. Na svojem trenutnem položaju Teja sodeluje z interdisciplinarno skupino, ki uporablja kvantitativne metode in mešane podatke za razvoj raziskav, ki temeljijo na dokazih, in obveščanje o učinkovitem odločanju v zvezni, državni in lokalni vladi. Navdušena je nad uporabo podatkovne znanosti v javno dobro.

Raziskovalni projekti: Dr. Pristavec dela na interdisciplinarnih projektih z uporabo kvantitativnih metod in obsežnih mikropodatkov (npr. o izobraževanju, zaposlovanju in zdravju) za razvoj raziskav, ki temeljijo na dokazih, in informiranje učinkovitega odločanja v zvezni, državni in lokalni vladi.