Mohar Bojan

Profesor matematike, Simon Fraser University, Kanada

Bojan Mohar je profesor matematike na univerzi Simon Fraser v Kanadi. Moharjeva raziskava se nanaša na topološko teorijo grafov (grafi na površinah, ravninski grafi), algebraično teorijo grafov (laplaceove lastne vrednosti grafov, spekter neskončnih grafov, algoritme grafov), manjše grafike in barvanje grafov (barvanje seznama, barvanje robov, nikjer nič tokovi). Mohar je bil leta 1988 gostujoči štipendist Fulbrighta na državni Univerzi Ohio, leta 1990 pa je prejel nagrado Socialistične republike Slovenije Borisa Kidriča. Od leta 1999 je član Slovenske inženirske akademije. Leta 2018 je bil imenovan za štipendista SIAM -a. Izvoljen je bil za sodelavca Ameriškega matematičnega društva v razredu 2020.

Raziskovalni projekti: Teorija grafov in kombinatorika, zlasti njena povezava z algebro (vključno z linearno algebro), geometrijo in topologijo. Teoretično računalništvo, zlasti algoritmi na grafih, aproksimacijski algoritmi, obvladljivost fiksnih parametrov ter računska geometrija in topolgija.