Krainc Dimitri

Profesor nevrologije na Northwestern University

Dimitri Krainc, M.D., Ph.D. trenutno deluje kot profesor na oddelku in predstojnik Oddelka za nevrologijo ter kot direktor Simpson Querrey Centra za nevrogenetiko na Univerzi Northwestern, na Medicinski fakulteti Feinberg v Chicagu. Pred tem je več kot dve desetletji preživel v splošni bolnišnici Massachusetts in na Medicinski šoli Harvard, kjer je opravil raziskovalno in klinično usposabljanje ter delal na fakulteti za nevrologijo. Njegova skupina je odkrila, kako izboljšati razgradnjo k agregaciji nagnjenih proteinov, kot sta mutant huntingtin in a-sinuklein, po lizosomski poti. Ugotovili so pozitivno povratno zanko med alfa-sinukleinom in lizosomsko glukocerebrozidazo pri sinukleinopatijah (Cell, 2011). Z uporabo nevronov, specifičnih za posameznega bolnika, je njegov laboratorij odkril povezavo med mitohondrijsko in lizosomsko disfunkcijo pri nevrodegeneraciji človeških, ne pa tudi mišjih nevronov srednjih možganov (Science, 2017). Na podlagi teh ugotovitev je skupina dr. Krainca začela razvoj aktivatorjev lizosomske glukocerebrozidaze kot tarčnih terapevtikov za Parkinsonovo bolezen. Njihovo nedavno odkritje neposrednih stikov med mitohondriji in lizosomi ter dinamiko organelov ima posledice za različne nevrološke in druge motnje (Nature, 2018). Dr. Krainc je Venture Partner pri OrbiMedu in deluje kot SAB za več biotehnoloških podjetij. Za svoje delo je prejel številne nagrade in je izvoljeni član Združenja ameriških zdravnikov (Association of American Physicians) in Nacionalne medicinske akademije (National Academy of Medicine).

Raziskovalni projekti: Glavni cilj raziskav dr. Krainca je preučiti molekularne mehanizme nevrodegeneracije s poudarkom na Parkisonovi in Huntingtonovi bolezni ter olajšati razvoj ciljnih terapij na tem področju. Bodoči študenti lahko delajo na področju nevrogenetike, celične in molekularne biologije.