Krainc Dimitri

Profesor nevrologije na Northwestern University

Dimitri Krainc je profesor in predstojnik Davee Klinike za nevrologijo, director Feinberg Inštituta za nevroznanost in direktor Simpson Querrey centra za nevrogenetiko na Feinberg medicinski fakulteti Univerze Northwestern. Svojo znanstveno kariero je posvetil preučevanju molekularnih poti v patogenezi nevrodegeneracije. Na podlagi genetskih vzrokov bolezni je njegova skupina odkrila ključne mehanizme v različnih nevrodegenerativnih motnjah, ki so privedli do razvoja ciljnih terapij. Je izvoljeni član Združenja Ameriških Zdravnikov, ameriške Nacionalne Akademije za Medicino in Nacionalne Akademije Izumiteljev. Je ustanovitelj dveh biotehnoloških podjetij in deluje kot poslovni partner pri podjetju OrbiMed. Krainc je tudi novoizvoljeni predsednik Ameriškega Nevrološkega Združenja.

Raziskovalni projekti: Glavni cilj raziskav dr. Krainca je preučiti molekularne mehanizme nevrodegeneracije s poudarkom na Parkisonovi in Huntingtonovi bolezni ter pospešiti razvoj ciljnih terapij na tem področju. Bodoči študenti lahko delajo na področju nevrogenetike, celične in molekularne biologije.