Karlovšek Jurij

Predavatelj geotehniškega inženiringa na Univerzi v Queenslandu

Dr. Jurij Karlovšek je predavatelj na Univerzi v Queenslandu. Njegovo široko strokovno znanje je na področju geotehniškega inženiringa: konvencionalni in mehanizirani predori, gradbena informacijska tehnologija, neporušitvena testiranja ter požarna in življenjska varnost v predorih. Kot predstavnik Univerze v Queenslandu si močno prizadeva sodelovati s skupnostjo z ustvarjanjem in izvajanjem združenj, ki si prizadevajo informirati, izobraževati in opolnomočiti mlade poklicne inženirje tunelov. Obstajata dve pomembni področji, na katerih mu je uspelo doseči uspeh s sodelovanjem s skupnostjo: z delom v Avstralskem društvu za tuneliranje (ATS) za državni in nacionalni izvršni odbor ter z ustanovitvijo in vodenjem Mednarodnega združenja za predore (ITA) in Skupino mladih članov (ITAYM). Na obeh področjih ima pobudo in željo po izvajanju programov, ki so v korist njegove strokovne skupnosti na lokalni, nacionalni in mednarodni ravni.

Raziskovalni projekti: Pomemben delež skupne letne količine betona, ki se uporablja v Avstraliji, gre za gradnjo podpore za podzemno oblogo. Nenačrtovano pokanje obloge je problem, povezan s uporabnostjo, ki se še naprej pojavlja v velikem številu konstrukcijskih elementov. Cilj te raziskave je ugotoviti razmerje med zadržanim krčenjem vzorcev mlaznega betona in krčenjem v konstrukciji obloge tunelov. Trenutno sodelujemo z Univerzo v Ljubljani pri mehanskem in eksperimentalnem reševanju tega problema.