Bračič Ana

Docentka na Oddelku za politične vede na državni univerzi v Michiganu

Prof. Bračič se je jeseni 2019 pridružila oddelku za politične vede na državni univerzi Michigan. Njeno raziskovanje je pretežno na področju primerjalne politike in se osredotoča na vprašanja človekovih pravic, diskriminacije, vztrajnosti socialne izključenosti in učinkovitosti institucije, kot so nevladne organizacije. Večina njenih raziskav temelji na laboratorijskih in terenskih poskusih. Za zbiranje podatkov iz močno premalo zastopanega prebivalstva, kot so Romi v Srednji Evropi, prof. Bračič uporablja inovativne pristope k merjenju, kot so video igre. Prof. Bračič je soustanoviteljica laboratorija Community Engagement + Experiments Lab na Univerzi v Oklahomi in članica pobude za manjšinsko politiko v zvezni državi Michigan. Prof. Bračič je leta 2013 doktorirala na Oddelku za politiko na NYU.

Raziskovalni projekti: Njeno raziskovanje je pretežno na področju primerjalne politike in se osredotoča na vprašanja človekovih pravic, diskriminacije, vztrajnosti socialne izključenosti in učinkovitosti institucij za človekove pravice na tleh, kot so nevladne organizacije. Večina njenih raziskav temelji na laboratorijskih in anketnih poskusih. Prof. Bračič uporablja inovativne pristope k merjenju, kot so videoigre, da bi zbral podatke iz močno podzastopanih populacij, kot so Romi v srednji Evropi. Poleg dela na lastni raziskavi bi štipendist ASEF jeseni 2020 sodeloval pri večtedenskem projektu za pripravo in izvedbo volilne izstopne ankete v East Lansingu.