ASEF Tutorski program

Tutorstvo ASEF je program, ki se osredotoča na posameznika, njegovo intelektualno in osebnostno rast. Temelji na delu štipendistov ASEF v majhnih skupinah, ki jih vodi individualni tutor (t.j. profesor) na področju študija štipendista. Vsaka skupina dela na izbrani temi, čemur sledi samostojno raziskovanje in pisanje esejev. Na mesečnih srečanjih štipendisti predstavijo svoje eseje in razpravljajo o idejah z drugimi štipendisti in mentorjem. 

Trikrat letno se izvedejo okrogle mize, na katerih potekajo razprave interdisciplinarnih pogledov na izbrano temo. Ob koncu leta ASEF organizira simpozij in izda zbornik prispevkov, ki so nastali čez leto. Vodja projekta Tutorstvo ASEF je Rok Sekirnik, Ph. D.

Tutorske skupine 2022/2023

V študijskem letu 2022/2023 je vsaka izmed šestih tutorskih skupin izbrala enega od ciljev trajnostnega razvoja, kot jih opredeljujejo Združeni narodi (ZN).

Biokemija in kemija

Tutor področja: prof. dr. Zdenko Časar
Izbrana tematika: Industrija in inovacije
Sodelujoči štipendisti: 

 • Meta Kodrič
 • Jona Novljan
 • Domen Pregeljc
 • Jure Rebselj
 • Martin Rihtaršič

Biologija in medicina

Tutorka področja: dr. med. Ana Ramovš
Izbrana tematika: Industrija, inovacije in infrastruktura, Odgovorna poraba in proizvodnja
Sodelujoči štipendisti: 

 • Denis Štepihar
 • Nastja Turkanović
 • Tadej Jerončič
 • Jakob Timotej Stojanov Konda

Fizika in matematika

Tutor področja: izr. prof. dr. Sašo Grozdanov
Izbrana tematika: Cenovno dostopna in čista energija
Sodelujoči štipendisti: 

 • Natan Dominko Kobilica
 • Gregor Kržmanc
 • Maruša Lekše
 • Matej Neumann

Računalništvo

Tutor področja: prof. dr. Ivan Bratko
Izbrana tematika: Cenovno dostopna in čista energija
Sodelujoči štipendisti:  

 • Žiga Donik
 • Timotej Klemenčič
 • Domen Mohorčič
 • David Nabergoj
 • Sara Oblak
 • Anja Šurina
 • Anja Zdovc

Finance

Tutorka področja: izr. prof. dr. Aleksandra Gregorič
Izbrana tematika: Vpliv ESG faktorja na investicije
Sodelujoči štipendisti: 

 • Matej Škerlep

Umetnost in družbene vede

Tutor področja: Robert Dolinar
Izbrana tematika: Trajnostna mesta in skupnosti
Sodelujoči štipendisti: 

 • Nuša Dijak
 • Arjana Savarin

Pretekli dogodki


Tutorski program ASEF je omogočen s pomočjo prijaznih donacij in s podporo Urada RS za mladino. Razvoj programa poteka v sodelovanju s Centrom za tutorsko poučevanje iz Oxforda.