ASEF Tutorski program

Pristop, ki se osredotoča na posameznika, njegovo intelektualno in osebnostno rast. Temelji na delu v majhnih skupinah ASEF Fellows, ki jih vodi individualni tutor (t.j. profesor) na področju študija Fellow. Vsaka skupina dela na izbrano temo, čemur sledi samostojno raziskovanje in pisanje esejev. Na srečanjih štipendisti predstavijo svoje eseje in razpravljajo o idejah z drugimi štipendisti in mentorjem. Tutorska srečanja potekajo enkrat mesečno.

Trikrat letno potekajo razprave v obliki okroglih miz, na katerih se soočajo interdisciplinarni pogledi na izbrano temo. Ob koncu leta organiziramo simpozij in izdamo zbornik prispevkov.

Področja 2021/22:

  • Kemija / biokemija / biotehnologija
  • Računalništvo
  • Ekonomija in pravo
  • Fizika
  • Politologija in sociologija
  • Humanistika

ASEF Tutorski program je omogočen s pomočjo BIA Separations.

PRETEKLI DOGODKI:

Glavna tema 2021/2022: Cilji trajnostnega razvoja