CRP projekt – Mehanizmi privabljanja tujih in vračanja domačih strokovnjakov

OSNOVNI PODATKI O RAZISKOVALNEM PROJEKTU

Šifra: V6-2268

Naslov: Mehanizmi privabljanja tujih in vračanja domačih strokovnjakov za krepitev položaja Slovenije v globalnih trendih digitalizacije

Vodja:
29514 – dr. Željko Oset

Sodelujoči:
36485 – dr. Dejan Valentinčič (Inštitut ASEF za izobraževanje in raziskovanje)
54486 – Barbara Zagorc (Inštitut ASEF za izobraževanje in raziskovanje)
Kaja Cunk (Inštitut ASEF za izobraževanje in raziskovanje)
Stela Kocbek (Inštitut ASEF za izobraževanje in raziskovanje)

Obdobje financiranja: od 1. 10. 2022 do 30. 9. 2024

Nosilna raziskovalna organizacija: 3745 – Inštitut ASEF za izobraževanje in raziskovanje

Razpis: Javni razpis za izbiro raziskovalnih projektov Ciljnega raziskovalnega programa »CRP 2022« v letu 2022

Sofinancerja:
Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana
Ministrstvo za digitalno preobrazbo, Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana

OPIS IN POTEK RAZISKOVALNEGA PROJEKTA

Vsebinski opis projekta:

  • Popisati in poglobljeno analizirati dejavnosti, ki jih izvajajo evropske in druge države za aktivnejše sodelovanje s strokovnjaki v tujini in pomoč pri vračanju le teh v domovino.
  • Razviti večdimenzionalni indeks, ki za vsako dejavnost oceni možnost in potrebe prenosa ter njeno prilagoditev, da se dejavnosti lahko uvede v Republiki Sloveniji.
  • Uporabiti večdimenzionalni indeks, da se opravi primerjalna analiza in analiza stroškov ter koristi na seznamu dejavnosti drugih držav z namenom oblikovanja priporočil za slovenske razmere in specifike. Opredeliti rešitve, ki bi omogočile izvedbo ustrezno prilagojenih dejavnosti v Republiki Sloveniji tako, da se omogoči njihova široka in učinkovita uporaba.
  • Poglobljeno preučiti in oceniti programe na primeru države Izrael s poudarkom na digitalnem podjetništvu, industrijsko in visoko-tehnološki stroki (npr., The Israel Brain Gain Program, Back to Tech, Israeli Houses, Study in Isreal in druge programe). Poudarek je na študiju programov, ki so namenjeni privabljanju tujih strokovnjakov v Izrael in programov, ki so namenjeni podpori vračanja Izraelcev, živečih v tujini.
  • Proučiti kriterije glede izvedbe programov v Izraelu in posledično ugotoviti, kakšne so dejanske potrebe, možnosti in ugodnosti za prilagoditev in prenos izbranih programov v Republiko Slovenijo.

Ključne besede:
Privabljanje strokovnjakov, digitalizacija, kroženje možganov, Izrael, primeri dobrih praks, sodelovanje

Faze projekta in opis njihove realizacije:

Prva faza projekta: Od 1. meseca do 6. meseca (6 mesecev)
Prva faza projekta bo zajela uresničevanje programa dela prvega delovnega svežnja, tj. pregleda in analize dejavnosti drugih držav za aktivnejše sodelovanje s (tujimi in domačimi) strokovnjaki iz tujine in pomoč pri vračanju teh v domovino.

Druga faza projekta: Od 7. meseca do 14. meseca (8 mesecev)
Druga faza projekta bo zajela uresničevanje programa dela drugega delovnega svežnja, in sicer bo zajela razvitje in uporabo večdimenzionalnega indeksa s sposobnostjo ocene možnosti prenosa in prilagoditve dejavnosti drugih držav v Sloveniji.

Tretja faza projekta: Od 15. meseca do 20. meseca (6 mesecev)
Tretja faza projekta bo zajela uresničevanje programa dela tretjega delovnega svežnja, in sicer bo zajela poglobljeno preučitev programov privabljanja (tujih in domačih) strokovnjakov iz tujine na primeru države Izrael ter nakazala možnosti za prilagojeno vpeljavo teh v Slovenijo.

Četrta faza projekta: Od 21. meseca do 24. meseca (4 mesece)
Tretja faza projekta bo zajela oblikovanje priporočil za Slovenijo, ki bodo bazirali na ugotovitvah prejšnjih faz, zaključevanje projekta in diseminacijo zaključnih rezultatov.

REZULTATI RAZISKOVALNEGA PROJEKTA

Bibliografske reference:
Bodo še dodane v nadaljevanju.