ASEF
ASEF Tutorski program
Ostale novice

Tutorstvo ASEF 2022/2023 otvorili z uvodnim srečanjem tutorjev in ekipe ASEF

Ponedeljek, 26. 9. 2022, je obeležil uraden začetek novega leta tutorstva, ki poteka v okviru štipendijskega programa ASEF Raziskovanje v tujini. Delovna skupina Tutorstva ASEF se je na ta dan v Ljubljani sestala s tutorji in tutorkami ASEF, kjer jih je na agendi najprej čakala predstavitev samega tutorstva, nato razprava o preteklem letu izvajanja program ter nazadnje še pogovor o prihajajočem letu.

“Tutorstvo je neklasičen način poučevanja s ciljem sinteze informacij, pri katerem se tutor individualno posveti študentu, ugotovi, v čem je dober in kaj si želi še izpopolniti ter mu s skupnim delom omogoča intelektualno rast.”

dr. Rok Sekirnik, vodja programa Tutorstvo ASEF

Na dogodku se je sestalo 10 članov delovne ekipe tutorskega programa, 6 tutorjev ter 4 predstavniki ASEF-a. V tutorskem letu 2022/2023 na podlagi zanimanj ter področij študija študentov trije tutorji podaljšujejo svoje sodelovanje pri programu, to so prof. dr. Ivan Bratko (računalništvo), prof. dr. Zdenko Časar (biokemija in kemija) ter izr. prof. dr. Sašo Grozdanov (fizika in matematika), trije tutorji pa pri programu sodelujejo prvič, in sicer Ana Ramovš, dr. med. (biologija in medicina), Robert Dolinar (umetnost in družbene vede) ter izr. prof. dr. Aleksandra Gregorič (finance).

Med predstavniki ASEF pa so se dogodka udeležili vodja tutorskega programa dr. Rok Sekirnik, prostovoljec Jože Rožanec ter Barbara Zagorc in Maruša Sirk iz pisarne ASEF, ki so tutorski program podrobneje predstavili, sledila pa je diskusija o tutorstvu, temi tutorstva ter načinih dela za letošnje študijsko leto, hkrati z uspešnostjo programa v preteklem letu, rezultatih, ki so nastali ter predlogih izboljšav. Ekipa je začrtala plan dela za tutorsko leto 2022/2023, v oktobru pa se prvič sestajajo s študenti.

Tutorstvo je del štipendijskega programa Raziskovanje v tujini, pri čemer se člani skupin skupaj s tutorji na mesečnih srečanjih pogovarjajo o določeni aktualni temi.  Letošnje teme slonijo na določenih ciljih trajnostnega razvoja, kot jih določajo Združeni narodi. V sklopu tutorstva so bodo tekom leta organizirale tudi tri okrogle mize, kjer se bo delo znotraj tutorstva predstavilo širši publiki.

ASEF se že veseli rezultatov, ki bodo v letošnjem tutorskem letu nastali v sklopu programa. O teh boste kmalu lahko že kaj več slišali na prvi okrogli mizi.

Tutorji ASEF