CRP projekt – Digitalna preobrazba slovenske izseljenske skupnosti v ZDA in Kanadi  

OSNOVNI PODATKI O RAZISKOVALNEM PROJEKTU

Šifra: V5-2277

Naslov: Digitalna preobrazba slovenske izseljenske skupnosti v Združenih državah Amerike in Kanadi

Vodja:
36485 – dr. Dejan Valentinčič

Sodelujoči:
29514 – dr. Željko Oset (Inštitut ASEF za izobraževanje in raziskovanje)
54486 – Barbara Zagorc (Inštitut ASEF za izobraževanje in raziskovanje)

Obdobje financiranja: od 1. 10. 2022 do 30. 9. 2024

Nosilna raziskovalna organizacija: 3745 – Inštitut ASEF za izobraževanje in raziskovanje

Razpis: Javni razpis za izbiro raziskovalnih projektov Ciljnega raziskovalnega programa »CRP 2022« v letu 2022

Sofinancerja:
Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana
Ministrstvo za digitalno preobrazbo, Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana

OPIS IN POTEK RAZISKOVALNEGA PROJEKTA

Vsebinski opis projekta:

  • Popisati, analizirati in oceniti stanje uporabe informacijske tehnologije, digitalizacije in družbenih omrežij slovenske izseljenske skupnosti v Združenih državah Amerike in Kanadi.
  • Ugotoviti, kako društva in organizacije vidijo in uporabljajo informacijsko tehnologijo. Ugotoviti, v kolikšnem obsegu organizacije uporabljajo digitalna orodja za promocijo svojih dejavnosti, dogodkov in prostorov ter za komunikacijo med člani in informiranje ter doseg splošne javnosti.
  • Identificirati in analizirati dejavnike krepitve oziroma slabitve izseljenskih dejavnosti v procesu digitalne preobrazbe. Opredeliti učinke digitalizacije na obseg, interes in potencial dejavnosti slovenskih izseljencev, ki živijo v Severni Ameriki.
  • Analizirati možnosti za digitalizacijo kulturne dediščine. Poudarek je na pregledu stanja (npr. digitalizacija arhivov, spletna predstavitev skupnosti in zgodovine organizacije) in oblikovanju smernic za arhiviranje in krepitev slovenske izseljenske dejavnosti v skladu s trendi digitalnega razvoja.

Ključne besede:
Digitalna transformacija, slovenska izseljenska skupnost, ZDA, Kanada, digitalizacija, arhivi, arhivsko gradivo, dostopnost

Faze projekta in opis njihove realizacije

Prva faza projekta: Od 1. meseca do 6. meseca (6 mesecev)
Prva faza projekta bo zajela uresničevanje programa dela prvega delovnega svežnja, tj. popis in analizo uporabe digitalnih platform pri slovenskih izseljenskih skupnostih v ZDA in Kanadi.

Druga faza projekta: Od 7. meseca do 13. meseca (7 mesecev)
Druga faza projekta bo zajela uresničevanje programa dela drugega delovnega svežnja, in sicer bo zajela poglobljeno raziskavo o percepciji in uporabi IKT pri slovenskih izseljenskih skupnostih v ZDA in Kanadi, ter dela tretjega svežnja, to je ugotovitev presečnega stanja na področju ohranjanja kulturne dediščine pri slovenskih izseljenskih skupnostih v ZDA in Kanadi.

Tretja faza projekta: Od 14. meseca do 20. meseca (7 mesecev)
Tretja faza projekta bo zajela uresničevanje programa dela tretjega delovnega svežnja, in sicer pregled stanja in iskanje možnosti za digitalizacijo kulturne dediščine.

Četrta faza projekta: Od 21. meseca do 24. meseca (4 mesece)
Četrta faza projekta bo zajela oblikovanje priporočil za Slovenijo, ki bodo bazirali na ugotovitvah prejšnjih faz, zaključevanje projekta in diseminacijo zaključnih rezultatov.

REZULTATI RAZISKOVALNEGA PROJEKTA

Bibliografske reference:
Bodo še dodane v nadaljevanju.