ASEF Tutorski program
Dogodki
Poročilo

Cilji trajnostnega razvoja: med utopijo in realnostjo

V sredo, 1. februarja, je ASEF organiziral prvo letošnjo interdisciplinarno okroglo mizo v okviru Tutorstva ASEF. Tutorstvo ASEF je program, ki zajema delo s štipendisti ASEF v manjših skupinah v obliki samostojnega raziskovanja, razpravljanja in pisanja prispevkov na družbeno aktualne teme, kar vodijo tutorji po posameznih področjih. V študijskem letu 2022/2023 je vsaka izmed šestih tutorskih skupin izbrala enega od ciljev trajnostnega razvoja, kot jih opredeljujejo Združeni narodi (ZN). 

Štipendiste in goste okrogle mize je pozdravil dr. Rok Sekirnik, vodja tutorskega programa, ki je v svojem uvodnem nagovoru poudaril da je Tutorstvo ASEF prostor srečanj, kjer je možna izmenjava pogledov, znanja, izkušenj na strokovno temo in veliko širše. Z okroglimi mizami pa varno okolje tutorske sobe razširimo na okolje, kjer iščemo skupne točke znotraj in med skupinami.

Na okrogli mizi so z ugotovitvami, do katerih so prišli med tutorskimi srečanji, sodelovali štipendisti ASEF generacije 2022 iz šestih tutorskih skupin:  

  • Biokemija in kemija: Martin Rihtaršič (tutor prof. dr. Zdenko Časar)
  • Fizika in matematika: Natan Dominko Kobilica (tutor izr. prof. dr. Sašo Grozdanov)
  • Računalništvo: David Nabergoj (tutor prof. dr. Ivan Bratko)
  • Finance: Matej Škerlep (tutorka izr. prof. dr. Aleksandra Gregorič)
  • Biologija in medicina: Jakob Timotej Stojanov Konda (tutorka Ana Ramovš, dr. med.)
  • Umetnost in družbene vede: Arjana Savarin (tutor Robert Dolinar)

Na začetku okrogle mize so štipendisti predstavili ključne ugotovitve, do katerih so prišli med dosedanjimi tutorskimi srečanji. Predstavnik vsake tutorske skupine je opisal, kaj proučujejo znotraj skupin in kako lahko njihove ugotovitve prispevajo k bolj trajnostni prihodnosti. Dotaknili smo se najbolj različnih tematik – od jedrske energije in oskrbe z energijo do farmacevtskega licenciranja in inovativnih rešitev pri upravljanju z vodami. V nadaljevanju smo poslušali o tem, kako je pomembno interdisciplinarno sodelovanje znanstvenikov. Štipendisti so odgovarjali na vprašanja o trajnostnem razvoju in delili svoje poglede na to, kako lahko njihova stroka prispeva k reševanju izzivov drugih tutorskih skupin. Na koncu dogodka so sledila vprašanja iz občinstva, ki so še dodatno obogatila okroglo mizo. 

Vsebinsko poln dogodek je povezovala Maja Ratej, voditeljica na Valu 202. 

Teodor Žalik pa je poskrbel za tehnično izvedbo hibridnega dogodka. 

Dogodek se je organiziral s podporo Urada RS za mladino.

Štipendisti ASEF Tutorstvo ASEF