Žefran Miloš

Profesor na Oddelku za elektrotehniko in računalništvo na Univerzi v Illinoisu v Chicagu

Miloš Žefran je od leta 1999 na Univerzi Illinois v Chicagu, kjer je trenutno profesor elektrotehnike in računalništva. Diplomiral je iz elektrotehnike in iz matematike na Univerzi v Ljubljani, Slovenija, kjer je tudi magistriral na področju elektrotehnike. Prejel je magisterij iz strojništva in doktoriral iz računalništva na Univerzi v Pensilvaniji leta 1995 oziroma 1996. Od leta 1997 do 1999 je bil podoktorski štipendist Nacionalne znanstvene fundacije (NSF) na Kalifornijskem tehnološkem inštitutu. Bil je na fakulteti na Politehničnem inštitutu Rensselaer in gostujoči profesor na Univerzi v Pisi v Italiji. Raziskovalni interesi dr. Žefrana so robotika in nadzor s poudarkom na interakciji človek-robot, avtonomna vozila, haptika, medicinsko usposabljanje in kibernetsko-fizični sistemi. Žefran je leta 2001 prejel karierno nagrado NSF, od takrat pa jo stalno podpira NSF.

Raziskovalni projekti: Raziskovanje dr. Žefrana sega od interakcije med človekom in robotom. kiber-fizičnih sistemov in robotskih omrežij do numeričnega optimalnega nadzora in haptike. Posebne teme vključujejo vmesnike človek-robot za starejše, porazdeljeno upravljanje heterogenih mobilnih senzorskih omrežij: spremljanje kibernetsko-fizičnih sistemov v realnem času z aplikacijami za nadzor in rehabilitacijo avtomobilov, modelno napovedno krmiljenje za komutirane in hibridne sisteme ter poučevanje senzomotoričnih veščin. preko haptike.