Verbič Gregor

Izredni profesor za elektrotehniko in informatiko, Univerza v Sydneyju

Gregor Verbič je diplomiral, magistririal in doktoriral iz elektrotehnike na Univerzi v Ljubljani v Sloveniji leta 1995, 2000 oziroma 2003. Leta 2005 je bil podoktorski sodelavec zveze Nato-NSERC na Univerzi Waterloo v Kanadi. Od leta 2010 je zaposlen na šoli za elektrotehniko in informacijski inženiring Univerze v Sydneyju v Avstraliji. Njegovo strokovno znanje je na področju delovanja elektroenergetskega sistema, stabilnosti in nadzora ter na trgih električne energije. Njegovi trenutni raziskovalni interesi vključujejo integracijo obnovljivih virov energije in distribuiranih virov energije v omrežje in trg (DER), prihodnje modeliranje omrežja in analizo scenarijev, usklajevanje porazdeljenih virov energije na vseh področjih in odziv na povpraševanje. Leta 2006 je prejel nagrado IEEE Power and Energy Society Prize Paper Award. Je pridruženi urednik IEEE Transactions on Smart Grid.

Raziskovalni projekti: Raziskave dr. Verbicč prispevajo k preoblikovanju trenutne elektroenergetske infrastrukture v pametno. elektronsko avtomatiziran sistem, ki zagotavlja storitve strankam bolj ekonomično in z izboljšano energetsko učinkovitostjo. Njegovo strokovno znanje zajema delovanje, stabilnost in nadzor elektroenergetskega sistema. in trgi z električno energijo. Za reševanje zahtevnih raziskovalnih problemov, ki se pojavljajo v povezavi med elektroenergetskimi sistemi, teorijo odločanja in znanostjo o podatkih. Dr. Verbič uporablja aplikativno optimizacijo. strojno učenje, analitika podatkov in teorija iger Njegovi raziskovalni interesi se osredotočajo na omrežno in tržno integracijo obnovljivih virov energije in porazdeljenih energetskih virov, modeliranje omrežij prihodnosti in analizo scenarijev. koordinacija porazdeljenih energetskih virov na širokem območju in odziv na povpraševanje. Njegov glavni nedavni poudarek je bil na izkoriščanju neizkoriščenega potenciala porazdeljenih energetskih virov, ki se nahajajo za štetjem. vključno s sončno energijo na strehi, akumulatorjem in električnimi vozili, ki naj bi se uporabljali kot sistemski vir, hkrati pa zmanjšali porabo energije za končnega uporabnika.