Šajna Mateja

Profesorica diskretne matematike, Univerza v Ottawi

Mateja Šajna je profesorica diskretne matematike na Univerzi v Ottawi v Kanadi. Diplomirala je iz uporabne matematike na Univerzi v Ljubljani pod vodstvom Bojana Moharja, diplomirala pa iz diskretne matematike na Univerzi Simon Fraser pod vodstvom priznanega kanadskega teoretika grafov Briana Alspacha. V svoji raziskavi se je osredotočila na simetrijo grafov, razgradnjo grafov, hipergrafov in uporabo teorije grafov. Dr. Šajna je leta 2003 prejela Kirkmanovo medaljo Inštituta za kombinatoriko in njene aplikacije.

Raziskovalni projekti: Teorija grafov in kombinacijski načrti, natančneje, ciklična dekompozicija grafov, problem Oberwolfach, eulerijeve lastnosti hipergrafov in načrti ter aplikacije teorije grafov v znanosti (zlasti teoretična analiza grafov mehkih kognitivnih kart).