Poplin Alenka

Izredna profesorica za lokalno in regionalno načrtovanje na državni univerzi Iowa

Alenka Poplin je izredna profesorica za lokalno in regionalno načrtovanje na državni univerzi Iowa. Njeno raziskovalno zanimanje vključuje resne spletne igre in igre za spremembe, spletne geo igre za državljansko udejstvovanje, velike podatke za pametna mesta, srečna mesta, čustva, povezana s kraji, preslikavo čustev v geografskem informacijskem sistemu (GIS). Aktivno je vključena v projekt Veliki podatki za trajnostno odločanje v mestih. Njene nedavne objave vključujejo članke v računalnikih, okolju in urbanih sistemih (CEUS), Journal of Cartography and Geographic Information, Journal of Urban Technology, The Cartographic Journal in drugih. Uredila je pet knjig, zadnjo z naslovom Virtualno in resnično v načrtovanju in urbanem oblikovanju: perspektive, prakse in aplikacije, ki je izšla leta 2018 pri založbi Routledge.