Murn Jernej

Docent za biokemijo, Univerza v Kaliforniji, Riverside

Jernej Murn je docent na Oddelku za biokemijo na Kalifornijski univerzi v Riversideu. Preden se je leta 2017 pridružil fakulteti UC Riverside, je bil podoktorski raziskovalec na Harvardski medicinski šoli/Bostonski otroški bolnišnici, kjer se je z Yang Shi usposabljal za epigenetiko in biologijo RNA. Murn je doktoriral iz molekularne biologije, ki jo je delil med Univerzo v Ljubljani in Slovenskim laboratorijem za funkcionalno genomiko CEA v Franciji. Raziskave v njegovem laboratoriju se osredotočajo na regulativno vlogo RNA in proteinov, ki vežejo RNA, pri interpretaciji genomskih informacij pri razvoju in bolezni.

Raziskovalni projekti: Dr. Murn meni, da je način nadzora genske ekspresije na ravni RNA za podporo celične funkcije verjetno najpomembnejši nerešen problem v molekularni biologiji. Njegovi projekti se osredotočajo predvsem na razumevanje beljakovin, ki se vežejo na RNA in služijo kot njeni efektorji in regulatorji. Njegove raziskave so na področju mehanističnih principov in fenotipskega vpliva proteinov, ki vežejo RNA v dveh celičnih paradigmah: 1) zavezanost celični liniji, zlasti diferenciacija človeških pluripotentnih matičnih celic do nevronov, in 2) vzdrževanje matičnih celic s pogledom na povezanega procesa razvoja raka. Z njegovo ekipo uporabljajo širok nabor biokemičnih, genetskih, celičnih in računalniških pristopov, da bi na sistemski ravni razumeli regulativne vloge kompleksov protein-RNA. V svoji raziskavi dr. Murn razvija tudi nove metode, ki združujejo bioinženiring, urejanje genoma in optogenetiko, da bi preučil, kako motnje interakcij med beljakovinami in RNA prispevajo k nevrološkim motnjam.