Murn Jernej

Docent za biokemijo, Univerza v Kaliforniji, Riverside

Jernej Murn je docent na Oddelku za biokemijo na Kalifornijski univerzi v Riversideu. Preden se je leta 2017 pridružil fakulteti UC Riverside, je bil podoktorski raziskovalec na Harvardski medicinski šoli/Bostonski otroški bolnišnici, kjer se je z Yang Shi usposabljal za epigenetiko in biologijo RNA. Murn je doktoriral iz molekularne biologije, ki jo je delil med Univerzo v Ljubljani in Slovenskim laboratorijem za funkcionalno genomiko CEA v Franciji. Raziskave v njegovem laboratoriju se osredotočajo na regulativno vlogo RNA in proteinov, ki vežejo RNA, pri interpretaciji genomskih informacij pri razvoju in bolezni.

Raziskovalni projekti: Laboratorij dr. Murna črpa navdih iz prelomnih odkritij in inovacij, ki poudarjajo osrednjo vlogo RNK kot nepogrešljive molekule v življenju. Zavezani so k reševanju temeljnih problemov na področju biologije RNK, da bi bolje spoznali življenje na ravni molekul, celic in organizmov, hkrati pa pozorno spremljali morebitne praktične posledice. Trenutno zasledujejo tri velike nerešene probleme na terenu. Najprej bi radi razumeli, kako proteini, ki vežejo RNK (RBP), ki v bistvu regulirajo vsak dogodek v življenjski dobi molekule RNK, posredujejo svoja navodila glavnim efektorjem obdelave RNK. Trenutno pomanjkanje tega znanja verjetno predstavlja največjo vrzel v našem razumevanju dejavnosti RBP in s tem regulacije genov. Drugič, navdušeni so nad dejstvom, da so obstoječe celice, vključno s človeškimi, ohranile nekatere najstarejše encime (ali ribozime), ki temeljijo na RNK, kljub temu, da so večino drugih nadomestile z veliko bolj ekonomičnimi in vsestranskimi kompleksi, ki vsebujejo samo beljakovine. Katere lastnosti te molekularne relikvije jih naredijo boljše od beljakovin v sodobnih celicah? Ob globokem ohranjanju kot indikatorju pomembne funkcije raziskujejo neoznačene vloge dveh takih relikvij, RNaze P in RNaze MRP, v celicah sesalcev. Tretjič, motivirani z lastnimi predhodnimi podatki, poskušajo razvozlati, kako so modifikacije RNK, katerih skupek včasih imenujemo “epitrankriptom”, različno zapisane v različnih tkivih in kako lahko igrajo posebno kritično vlogo pri razvoju, delovanju in bolezni živčnega sistema.