Križaj David

Izredni profesor za nevrobiologijo in anatomijo ter profesor za oftalmologijo/vizualne vede, Univerza v Utahu

David Križaj je profesor Johna Fredericka Carterja za oftalmologijo in vizualne znanosti na Medicinski fakulteti Univerze v Utahu, trenutno pa je tudi direktor Programa nevroznanosti na Univerzi v Utahu. Končal je podiplomsko izobraževanje na Medicinski fakulteti Univerze v New Yorku in podoktorski sodelavec iz nevrobiologije mrežnice na Kalifornijski univerzi v San Franciscu. Pridružil se je fakulteti na UCSF, preden se je leta 2007 preselil v Salt Lake City, da bi preiskal sinaptični prenos in očesno mehanotransdukcijo. Cilj njegove raziskave je opredeliti molekularna pravila, ki urejajo očesni tlak, regulacijo kalcija in vizualno signalizacijo v očesu. Pristopi bioinženiringa raziskujejo celične mehanizme, ki prenašajo pritisk, obremenitev, striženje, otekanje v mrežničnih nevronih in gliji. Translacijski projekti se osredotočajo na razvoj zdravljenja glavkoma, diabetične retinopatije in bolečine v roženici.

Raziskovalni projekti: Laboratorij profesorja Križaja se zanima za odnos med intracelularnimi signalnimi potmi in nevrotransmisijo v mrežnici. Laboratorij zanima, kako nekonvencionalne signalne poti, kot so znotrajcelične zaloge kalcija, transporterji kalcija in kalcijevi kanali, ki jih upravljajo skladišči, sodelujejo s signali, ki jih upravljajo napetosti, za modulacijo stopnjevane eksocitoze. Na primer, nedavni poskusi so razjasnili vloge ryanodinskih receptorjev, mitohondrijev in kanalov TRPC v prostorsko-časovnem signaliziranju kalcija v fotoreceptorjih, glialnih celicah in ganglijskih nevronih mrežnice. Drugi projekti se osredotočajo na to, kako kanali TRP integrirajo temperaturo, mehanski stres in lipidne signale ter kako prevajanje teh senzoričnih imputov vpliva na vzporedne vhode, ki jih sproži svetloba, in preživetje v ganglijskih celicah. Tretji projekt je osredotočen na uporabo večfotonskega slikanja in vivo za opredelitev fiziologije mikroglije v mrežnici.