Gorjanc Gregor

Sodelavec na področju podatkovno inovativnih inovacij za AgriTech, Inštitut Roslin, Univerza v Edinburghu

Dr. Gregor Gorjanc je vodja skupine na Inštitutu Roslin na Univerzi v Edinburghu. Povezan je z Globalno akademijo za kmetijstvo in varnost hrane (Univerza v Edinburghu), Centrom za statistiko (Univerza v Edinburghu) in Biotehniško fakulteto (Univerza v Ljubljani). Študiral je zootehniko (inženir) in genetiko (doktorat) na Biotehniški fakulteti (Univerza v Ljubljani) v Sloveniji. Navdušen je nad celosistemskimi (populacijskimi) pristopi in rad združuje različne podatkovne znanosti, genetiko/genomiko in vzrejne metode za reševanje raziskovalnih in uporabnih problemov. Njegova posebnost je sposobnost dela pri različnih vrstah, vključno z živino, hišnimi živalmi, rastlinami, ribami, žuželkami.

Raziskovalni projekti: Gregor vodi HighlanderLab, ki se osredotoča na populacije, ki se uporabljajo za proizvodnjo hrane, krme in vlaken in nekoliko tudi z drugimi populacijami. Posebej ga zanima: (i) metode za genetiko in vzrejo, (ii) načrtovanje in optimizacija rejskih programov in (iii) analiza podatkov za razkritje biologije in iskanje novih načinov za izboljšanje populacij.