Gorjanc Gregor

Sodelavec na področju podatkovno inovativnih inovacij za AgriTech, Inštitut Roslin, Univerza v Edinburghu

Gregor Gorjanc je kanclerjev sodelavec na področju podatkovno inovativnih tehnologij za AgriTech (docent) na Inštitutu Roslin (Univerza v Edinburghu). Prav tako je povezan z Globalno akademijo za kmetijstvo in varnost hrane (Univerza v Edinburghu), Centrom za statistiko (Univerza v Edinburghu) in Biotehniško fakulteto (Univerza v Ljubljani). Študiral je naravoslovje (inženir) in genetiko (doktorat) na Biotehniški fakulteti (Univerza v Ljubljani) v Sloveniji. Navdušen je nad celosistemskimi (populacijskimi) pristopi in rad združuje različne podatkovne znanosti, genetiko/genomiko in vzrejne metode za reševanje raziskovalnih in uporabnih problemov. Njegova posebnost je sposobnost dela pri različnih vrstah, vključno z živino, hišnimi živalmi, rastlinami, ribami, žuželkami in celo nekaterimi, ki se prelijejo v človeško populacijo.

Raziskovalni projekti: Gregor uporablja znanost o podatkih, gentiko/genomiko in vzrejo za upravljanje in izboljšanje populacij v različnih okoljih. Na primer, (a) za povečanje učinkovitosti proizvodnje hrane, krme in jedi, (b) za preučevanje in odstranjevanje genetskih napak pri živalih spremljevalcih in (c) za zaščito raznolikosti populacij v naravi ali v ujetništvu. Gregorja posebej zanimajo: (i) uporabna genetika in vzreja, (ii) načrtovanje in optimizacija programov vzreje, (iii) metode za populacijsko in kvalitativno/statistično genetiko/genomiko in vzrejo in (iv) analize kompleksnih lastnosti, ki jih je treba razkriti njihova biološka osnova.