Fikfak Veronika

Izredna profesorica prava na Univerzi v Kopenhagnu, Danska

Dr. Veronika Fikfak je izredna profesorica prava na Univerzi v Kopenhagnu. Do leta 2019 je bila sodelavka in predavateljica prava na Homerton College Univerze v Cambridgeu. Diplomirala je na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani in je magistrirala in doktorirala na Univerzi v Oxfordu. Pred tem je delala na Mednarodnem sodišču v Haagu, na pravni komisiji Anglije in Walesa v Londonu, na Evropskem sodišču za človekove pravice v Strasbourgu in pri UNESCO v Parizu. ​

Raziskovalni projekti: Njeni raziskovalni interesi so na področju javnega prava, človekovih pravic in mednarodnega prava. Veronika je trenutno zadolžena za projekt »Human Rights Nudge«, ki ga financira Evropski raziskovalni svet. Projekt temelji na njeni prejšnji empirični raziskavi, ki je preučevala, kako Evropsko sodišče za človekove pravice dodeljuje pravna sredstva za kršitve človekovih pravic. Z uporabo kvantitativnih in kvalitativnih raziskovalnih metod je ekipa našla presenetljive rezultate, ki so bili predstavljeni v European Journal of International Law in EJIL Live! podcast, Leiden Journal of International Law in drugod. Njen novi projekt želi obravnavati odkrite probleme in združuje raziskovalce z različnih področij, vključno z družboslovjem, ekonomijo in psihologijo. Za več informacij o projektu obiščite www.humanrightsnudge.com.