Dolničar Sara

Profesorica turizma na poslovni šoli Univerze v Queenslandu

Sara Dolničar je profesorica na oddelku za turizem na UQ Business School (Univerza v Queenslandu). Profesorica Dolničar si je vse od svojega doktorata prizadevala za izboljšanje metodologije segmentacije trga in izpopolnjevanje empiričnih meril, ki se uporabljajo v družboslovnem raziskovanju. Svoje delo je aplicirala predvsem na turizem, prispevala pa je tudi na področjih okoljskega prostovoljstva, rejništva in javnega sprejemanja vodnih alternativ. Njen trenutni raziskovalni program se osredotoča na razvoj in eksperimentalno testiranje ukrepov, ki sprožijo okoljsko vedenje pri turistih. Kot priznanje za svoje dosežke je bila profesorica Dolničar izvoljena za člana Akademije za družbene vede v Avstraliji (ASSA), Mednarodne akademije za študij turizma, Mednarodnega združenja znanstvenih strokovnjakov za turizem (AIEST) in Sveta za Izobraževanje o avstralskem turizmu in gostinstvu (CAUTHE). Leta 2019 je prejela prestižno štipendijo Australian Research Council Laureate Fellowship, da bi pustila ustvarjalno in človeško zapuščino, povezano s svojim delom, v hedonizem z nizko škodo. Profesor Dolničar je trenutno glavni sourednik ene od treh vodilnih svetovnih revij o turizmu: Annals of Tourism Research. Leta 2017 je prejela nagrado Distinguished Researcher Association (TTRA) in leta 2016 razglasila za slovensko veleposlanico znanosti, najvišje priznanje, ki ga Republika Slovenija podeljuje izseljenim slovenskim raziskovalcem v znak priznanja globalne odličnosti, vpliva in znanja. prenos.

Raziskovalni projekti: Raziskovalni program, ki ga trenutno dela profesor Dolničarjeva, razvija in potrjuje novo teorijo, ki pojasnjuje, napoveduje in izzove pro-okoljsko-kovinsko ravnanje v okoljih, osredotočenih na užitek, kot je turizem. Pomemben je pri izpodbijanju predpostavk konvencionalnih teorij o univerzalnih gonilnih silah človeškega vedenja, pri čemer namesto tega trdijo, da je za spodbujanje pro-okoljskih ukrepov v hedoničnih kontekstih potrebno povečano zadovoljstvo ali spremenjena infrastruktura. Rezultat in koristi bodo v učinkovitih, na dokazih podprtih socialnih posegih, ki zmanjšujejo ogromno okoljsko breme turizma in drugih industrij, ki so osredotočene na užitek. Takšni posegi so nujno potrebni za obvladovanje učinkov, ki izhajajo iz izjemne rasti v sektorjih, ki so kritični za svetovno gospodarstvo.