Antlej Kaja

Predavateljica industrijskega oblikovanja na Univerzi Deakin

Dr. Kaja Antlej se zanima za digitalno dediščino/virtualne muzeje (oblikovanje in vrednotenje izkušenj tiskanja VR/AR/MR/XR/3D) in oblikovanje, osredotočeno na človeka. Ima magisterij iz industrijskega oblikovanja (2008, 3D skeniranje in 3D tiskanje) in doktorat iz muzejske dediščine (2013, VR/AR, resne igre in 3D tiskanje za muzejske razstave), oba na Univerzi v Ljubljani. Leta 2015 je Kaja zaključila podoktorsko usposabljanje Endeavour (‘Australia’s Fulbright’) na Univerzi v Canberri. Sodelovala je pri poročilih NMC Horizon Reports (muzejska izdaja 2015, 2016), eCultValue (FP7) in ViMM-virtualnem multimodalnem muzeju TA2.2 (H2020), UDigiSH DARIAH-EU (2019-). Dr. Antlej je ena vodilnih raziskovalk poglobljene izkušnje projekta The Little L Project – trikrat zelo cenjena, vključno z MAGNA 2019, delno predstavljena v Znanstvenem centru Singapur in razstavljena na BoDW Hong Kong 2018. Je članica ICOM, AMaGA, Interpet Europe, AAM in sovodja VRARA Asia Pacific Pacific Heritage CoP.

Raziskovalni projekti: Interdisciplinarni projekti na področju digitalne dediščine in virtualnih muzejev na presečišču interpretacije dediščine/muzejske komunikacije. načrtovanje izkušenj, osredotočeno na človeka. interakcije med človekom in računalnikom in študije izkušenj obiskovalcev/uporabnikov. V Deakinovem laboratoriju za navidezno resničnost CADET, ki ga vodi izredni profesor Ben Horan – med drugimi predanostmi, posvečenim usposabljanju in simulaciji – raziskujemo, kako se razvijati. načrtujte in ocenjujete privlačne in poglobljene izkušnje muzeja/dediščine z uporabo navidezne resničnosti (VR), razširjene resničnosti (AR), mešane resničnosti (MR), razširjene resničnosti (XR), čutnih/uporabnih iger in aditivne proizvodnje ali 3D tiskanja.