Strahovnik Vojko

Associate Professor of Philosophy at the Department of Philosophy, Faculty of Arts
Research Fellow at the Faculty of Theology, University of Ljubljana

Vojko Strahovnik je izredni profesor za filozofijo na Oddelku za filozofijo Filozofske fakultete in raziskovalec na Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani. Njegov glavni raziskovalni poudarek je struktura in fenomenologija normativnosti. Ta tema preseka številna filozofska področja (etika, epistemologija, filozofija znanosti, estetika), pa tudi druga znanstvena področja, zlasti kognitivno znanost, AI, pravo in psihologijo. Vpliv njegovega dela sega od novih in pomembnih teoretičnih spoznanj o naravi normativnosti (vloga moralnih načel pri oblikovanju moralnih sodb, avtoriteta normativne domene, epistemična dejavnost in epistemična krepost) do premislekov, povezanih s praktičnimi dimenzijami naše življenje (npr. vloga krivde in moralnega sramu v spravnih procesih, pomen intelektualnih in etičnih vrlin v dialogu in izobraževanju, globalna pravičnost, živalska etika).