Fortuna Barbara

Ravnateljica gimnazije ERUDIO

Barbara Fortuna je učiteljica angleščine in slovenščine. Že več kot 20 let je del slovenskega šolskega sistema. Začela je poučevati v javni gimnaziji in nadaljevala poučevanje v zasebni šoli, gimnaziji ERUDIO. Tam je bila tudi ravnateljica do leta 2010. Nato je ustanovila lastno podjetje za poslovno usposabljanje, specializirano za coaching, vodenje in veščine prodajne komunikacije. Potem ko je bila deset let poslovna trenerka, se je leta 2019 vrnila na mesto ravnateljice gimnazije ERUDIO. Trenerske sposobnosti ji pomagajo uspešno voditi učitelje, učence in druge sodelavce. Njene najpomembnejše vrednote so spoštovanje, medsebojno razumevanje, znanje in iskrenost.