Korelc Jože

Profesor na Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo, Univerza v Ljubljani

Jože Korelc je diplomiral na Univerzi v Ljubljani in doktoriral na Tehnološki univerzi Darmstadt. Njegovo raziskovanje preučuje interdisciplinarni pristop k računski mehaniki kot sintezi klasičnih numeričnih metod in simbolno-algebrskih sistemov. Objavil je številne članke o tehnologiji končnih elementov za trdne in kontaktne težave, modeliranju materialov, analizi občutljivosti, samodejnemu ustvarjanju kode in uporabi simboličnih metod v inženiringu. Prof. Korelc je primarni razvijalec programskih sistemov AceGen in AceFEM za generiranje numerične kode na zahtevo in analizo končnih elementov. Organiziral je štiri konference kot predsednik Slovenskega društva za mehaniko in izdal knjigo Springerja.