Grobelnik Marko

Inštitut Jožef Stefan

Marko Grobelnik je strokovnjak na področjih analize velikih količin kompleksnih podatkov z namenom pridobivanja uporabnega znanja. Področja strokovnega znanja zajemajo zlasti: rudarjenje podatkov, rudarjenje besedila, pridobivanje informacij, analizo povezav in vizualizacijo podatkov ter bolj integrativna področja, kot so pomenski splet, upravljanje znanja in umetna inteligenca. Poleg raziskav o teoretičnih vidikih tehnik analize podatkov ima bogate izkušnje na področju praktične uporabe in razvoja poslovnih rešitev, ki temeljijo na inovativnih tehnologijah. Njegovi glavni dosežki so s področja rudarjenja besedila (analiza velike količine besedilnih podatkov), vodil je pri znanstvenih in aplikativnih projektih, ki jih financira Evropska komisija, pri projektih z industrijami, kot so Microsoft Research, British Telecom, New York Times, Siemens in organiziranje več mednarodnih dogodkov o sorodnih temah.