Žiga Vodovnik - photo

Vodovnik Žiga

Profesor na Fakulteti za družbene vede, Univerza v Ljubljani

Žiga Vodovnik je doktor političnih znanosti in redni profesor za področje politologije na Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani. Njegovo raziskovalno in pedagoško delo se osredotoča na preučevanje demokracije, političnih teorij, ideologij, družbenih gibanj in zgodovine političnih idej. Je avtor številnih znanstvenih člankov, monografij in zbornikov, ki posegajo na ta področja oz. na njihova presečišča. Kot raziskovalec in/ali predavatelj je redno gostoval na univerzah v tujini, naj omenimo Boston University, Harvard University, University of Pittsburgh, University of Washington, Hawai’i Pacific University, University of Hawai’i – Manoa.

V akademskem letu 2022/23 bo kot Fulbright Scholar ponovno gostoval na politološkem oddelku University of Hawai’i – Manoa, kjer bo s projektom “Listen to George Helm”:  Native Hawaiian Indigeneity Between Tradition and Innovation obravnaval kreativno tenzijo v Kānaka Maoli oz. havajski domorodnosti. Natančneje, projekt bo naslovil vprašanje, kako lahko razumemo kompleksne procese ustvarjanja in razgradnje havajske domorodnosti, ob upoštevanju napetosti, ki obstaja med preteklostjo in prihodnostjo v njeni perfomativnosti, ter ob upoštevanju hkratnih poskusov preseganja zunanjih pričakovanj in vsiljenih predstav? Ob tem bo projekt analiziral ponovno vzpostavljene Kānaka Maoli politične, kulturne in ekonomske modele in njihov transformativni potencial drugje. Projekt bo raziskoval, kako nam lahko havajske vrednote in prakse pomagajo pri modifikacijah načinov življenja in dela, potrošnje in proizvodnje, upoštevajoč razsežnosti globalnih okoljskih izzivov.