Dragoš Anna

Višja znanstvena sodelavka na Biotehniški fakulteti, Univerza v Ljubljani

Anna je bila rojena na Poljskem, magistrirala je iz biotehnologije (2009) na Univerzi v Wroclawu, nato pa je eno leto delala v Laboratoriju za bakteriofage v Wroclawu, na Inštitutu za imunologijo in eksperimentalno terapijo (del Poljske Akademije znanosti). Leta 2010 je prišla v Slovenijo, na Univerzo v Ljubljani, da bi kot mlada raziskovalka začela doktorat iz bioloških znanosti. Po pridobitvi doktorata (2014) je prejela štipendijo Alexandra von Humboldta in nadaljevala na nemški Univerzi Friedricha Schillerja v Jeni, da bi kot podoktorska znanstvenica (2015–2017) delala na področju bakterijske eksperimentalne evolucije. Nato je skoraj 4 leta preživela na Tehnični univerzi na Danskem, kjer je najprej delala kot štipendistka H. C. Oersted, nato pa kot raziskovalka v Centru odličnosti za mikrobne sekundarne metabolite, kjer je razvijala raziskovalno linijo bakteriofagov. Leta 2021 se je vrnila na Biotehniško fakulteto Univerze v Ljubljani, da bi ustanovila raziskovalno skupino. Od leta 2022 vodi mednarodno skupino, ki jo financira ERC Starting Grant in katera združuje interakcije med bakterijami in bakteriofagi. Prav tako predava pri več predmetih (npr. Bakteriofagi) in deluje kot oddelčna koordinatorka programa Erazmus. Objavila je več pomembnih raziskovalnih člankov s področja eksperimentalne evolucije bakterij in ekologije gostiteljskih fagov, aktivna je na mednarodni ravni, kjer sodeluje na raznih konferencah, nadzira podelitve raznih subvencij ali gosti raziskovalce iz drugih laboratorijev.

Raziskovalni projekti in delovno okolje: Kot del svoje raziskovalne ekipe, Dragoš raziskuje interakcije med bakterijami in tako imenovanimi zmernimi fagi – virusi, ki se lahko integrirajo v bakterijski genom in na več načinov vplivajo na svojega gostitelja. Uporablja metode klasične bakteriologije in fagobiologije, molekularne metode, slikanje celic in fagov ter bioinformatiko. Dela v novih, dobro opremljenih in dobro organiziranih laboratorijih, vključno z najsodobnejšo mikroskopsko platformo za super-ločljivost in slikanje v živo. Raziskovalna skupina izvaja tedenska skupinska srečanja, novinarske klube in druge družabne dejavnosti. Skupino sestavlja 6 narodnosti, vključno z raziskovalci na različnih stopnjah kariere, od dodiplomskih študentov do postdoktorskih raziskovalcev. Laboratorij se nahaja v čudovitem zelenem kampusu, v bližini oddelkov za biologijo in mikrobiologijo, živalskega vrta in fakultetne jedilnice z okusno slovensko domačo hrano.