Kosem Franc

Slovenska Filharmonija

Franc Kosem je virtuoz na trobenti. Študiral je na Akademiji za glasbo v Ljubljani, kjer je zaključil specialistični študij pri profesorju Antonu Grčarju, nato je šel na podiplomski študij na Univerzi za glasbo v Karlsruheju in profesorju Reinholdu Friedrichu. Ves ta čas se je še dodatno izpopolnil s številnimi mojstrskimi trobentami. Zdaj je solist, glasbenik komornega orkestra, reden gost doma in v tujini; na Akademiji MIO2012 poučuje in promovira orkestralno igro, vendar redno sodeluje v ansamblu Trojni pevski zbor Orkestra Slovenske filharmonije, Triumviratnem triumviratnem triu in Mozartovem orkestru v Bologni.