Starič Tine

Tine is a master’s student of accounting and auditing at the School of Economics and Business, Ljubljana University, where he also graduated from the same field. Throughout his studies, he’s trying to intertwine his selected field of accounting with informatics and business process automation. At the moment, he works as a developer of ERP systems and carries out seminars on the topics of statistics and informatics at the faculty. He’s going to spend the summer with prof. Sergeja Slapničar at the University of Queensland where he’s going to research the topic of cybersecurity risk management.

In his spare time, he prefers to invest his time in the development of his beer brewery name StarReach, what’s left, he likes to spend on a volleyball field or with a tennis racquet in hand. During the summer he tries to attend all the festivals, for which he always claims there are too few.

SLOVENIAN
Tine je magistrski študent računovodstva in revizije na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani, kjer je na istem področju tudi diplomiral. Že ves čas šolanja poskuša izbrano področje računovodstva prepletati z informatiko in avtomatizacijo poslovnih procesov. Trenutno deluje kot razvijalec ERP sistemov, na fakulteti pa izvaja seminarje na področju informatike in statistike. Poletje bo preživel pri prof. Sergeji Slapničar na univerzi v Queenslandu kjer bo raziskoval področje upravljanja tveganj kibernetske varnosti.

Med obveznostmi prosti čas vlaga v razvoj svoje pivovarne StarReach, kar ostane, pa ga najraje preživi na odbojkarskem igrišču ali s teniškim loparjem v roki. Poletne mesece najraje nameni festivalom za katere pa vedno trdi, da jih je premalo.

Categories: