Starič Tine

Tine je magistrski študent računovodstva in revizije na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani, kjer je na istem področju tudi diplomiral. Že ves čas šolanja poskuša izbrano področje računovodstva prepletati z informatiko in avtomatizacijo poslovnih procesov. Trenutno deluje kot razvijalec ERP sistemov, na fakulteti pa izvaja seminarje na področju informatike in statistike. Poletje bo preživel pri prof. Sergeji Slapničar na univerzi v Queenslandu kjer bo raziskoval področje upravljanja tveganj kibernetske varnosti.

Med obveznostmi prosti čas vlaga v razvoj svoje pivovarne StarReach, kar ostane, pa ga najraje preživi na odbojkarskem igrišču ali s teniškim loparjem v roki. Poletne mesece najraje nameni festivalom za katere pa vedno trdi, da jih je premalo.

Categories: