Školč Luka

Luka Školč is an undergraduate student of Physics at the Faculty of mathematics and physics, University of Ljubljana. He finished his first year with an average grade of 10,0 (100%). During the summer of 2019, he studied how a nuclear reactor responds to periodic variations of reactivity. The research was done under the mentorship of dr. Luka Snoj at the department of reactor physics at Jožef Stefan Institute. Luka is still at the beginning of his research career and wants to broaden his horizons in physics as much as possible before specialization. As thermodynamics and statistical physics are some of his favorite subjects, he will be joining Andrej Kosmrlj’s group at Princeton University, USA, this summer, where he will explore phase separation in multicomponent systems.

Luka’s favorite ways to rejuvenate are enjoying nature and doing sports, mainly cycling and hiking. He also loves bike touring and his favorite trips up till now were the Netherlands and West coast of Ireland. He concluded ten years of piano classes at music school. He enjoys reading prose, writing short stories, sculpting, and making Halloween masks.

SLOVENIAN
Luka Školč je študent drugega letnika Fizike dodiplomske stopnje na fakulteti za matematiko in fiziko Univerze Ljubljana. Prvega je zaključil s povprečno oceno 10,0. V poletju leta 2019 je pod mentorstvom dr. Luke Snoja na odseku za reaktorsko fiziko inštituta Jožef Stefan raziskoval odziv reaktorja na periodične spremembe reaktivnosti. Ker je še na začetku svoje raziskovalne poti in bi rad pred specializacijo spoznal čim širše področje fizike, poleg tega pa ga zelo privlačita termodinamika in statistična fizika, bo letos poleti na univerzi Princeton, ZDA, v skupini profesorja Andreja Košmrlja v okviru programa ASEF raziskoval fazno separacijo večkomponentnih raztopin.

V prostem času se Luka najraje sprošča s preživljanjem časa v naravi in s športom, predvsem kolesarstvom in hojo v gore. S kolesom tudi potuje, njegova najljubša pot do sedaj je bila zahodna obala Irske. Zaključil je deset let nižje glasbene šole, usmeritev klavir. Poleg tega rad bere prozo, piše kratke zgodbe, kipari, in izdeluje pustne maske.

Categories: