Jerman Lara

Lara Jerman is a second-year master’s student in mathematics and computer science at the University of Ljubljana. She obtained her degree in biochemistry at the same university and is primarily interested in interdisciplinary research at the intersection of biology and computation. She previously completed a summer research internship at the European Bioinformatics Institute (EMBL-EBI), where she worked on timing secondary chromosomal copy gains in tumors based on mutational data. This summer, she will be undertaking a project focusing on artificial intelligence with prof. Mateja Jamnik at the University of Cambridge, UK. Outside of her studies, Lara is involved in creating problems for the national logic competition as well as training students through workshops. A former contestant herself, she takes part in the selection and preparation of the International Linguistics Olympiad team. She also writes experiment questions for Male Sive Celice, a children’s TV quiz. She volunteers as a scout, working with youth and taking on various leadership roles. In her spare time, she enjoys books, running, theatre, and traveling.

SLOVENIAN
Lara Jerman je magistrska študentka računalništva in matematike na Univerzi v Ljubljani. Diplomirala je iz biokemije na isti univerzi, najbolj pa jo zanimajo interdisciplinarna področja na preseku biologije in računalništva. Doslej je že opravila poletni raziskovalni obisk na Evropskem inštitutu za bioinformatiko (EMBL-EBI), kjer se je ukvarjala s časovnim določanjem sekundarnih pridobitev kromosomov v tumorjih na podlagi mutacijskih podatkov. To poletje bo izvajala projekt na področju umetne inteligence pri prof. Mateji Jamnik na Univerzi v Cambridgeu v Združenem Kraljestvu.

Poleg študija Lara sodeluje pri sestavljanju nalog za državno tekmovanje iz logike, na delavnicah pa učence in dijake tudi pripravlja. Kot bivša tekmovalka sodeluje pri izboru in pripravi ekipe za mednarodno lingvistično olimpijado. Za oddajo Male Sive Celice piše eksperimentalna vprašanja, pri tabornikih pa kot prostovoljka dela z otroki in prevzema različne vodstvene vloge. V prostem času jo veselijo knjige, tek, gledališče in potovanja.

Categories: