Jerman Lara

Lara Jerman je magistrska študentka računalništva in matematike na Univerzi v Ljubljani. Diplomirala je iz biokemije na isti univerzi, najbolj pa jo zanimajo interdisciplinarna področja na preseku biologije in računalništva. Doslej je že opravila poletni raziskovalni obisk na Evropskem inštitutu za bioinformatiko (EMBL-EBI), kjer se je ukvarjala s časovnim določanjem sekundarnih pridobitev kromosomov v tumorjih na podlagi mutacijskih podatkov. To poletje bo izvajala projekt na področju umetne inteligence pri prof. Mateji Jamnik na Univerzi v Cambridgeu v Združenem Kraljestvu.

Poleg študija Lara sodeluje pri sestavljanju nalog za državno tekmovanje iz logike, na delavnicah pa učence in dijake tudi pripravlja. Kot bivša tekmovalka sodeluje pri izboru in pripravi ekipe za mednarodno lingvistično olimpijado. Za oddajo Male Sive Celice piše eksperimentalna vprašanja, pri tabornikih pa kot prostovoljka dela z otroki in prevzema različne vodstvene vloge. V prostem času jo veselijo knjige, tek, gledališče in potovanja.

Categories: