Kanduti Domen

Domen Kanduti is a young dentist currently working as a dental intern and a first-year Ph.D. student at Medical Faculty at the University of Ljubljana. The possibility to participate in ASEF fellowship program would give him an opportunity for exceptional additional education and research work in collaboration with Assoc. Prof. Janina Golob Deeb DMD, Ph.D. and her team at Virginia Commonwealth University. During his undergraduate studies at Medical Faculty in Ljubljana, he dedicated some of his time to research. He was a co-author of a few scientific publications in the field of public health and cooperated in a research project in prosthodontics. He was very active in faculty and European student associations and a leader of student preventive project. He attended different workshops and international congresses. All these experiences opened his mind to different aspects of dentistry, international opportunities and made him even more motivated for the chosen profession.

Despite all the work and thoughts about Dentistry he enjoys being in nature and does outdoor sports like hiking, skiing in winter, running and road cycling. It is probably the reason he developed a passion for landscape photography as well. His biggest passion and hobby is painting. Even though some people think that science and art don’t always go hand by hand, he thinks dentistry is a perfect combination of both and he looks forward to expressing himself.

SLOVENIAN
Domen Kanduti je mladi zobozdravnik pripravnik in študent prvega letnika podiplomskega študijskega programa na Medicinski fakulteti Univerze v Ljubljani. ASEF štipendijski program je zanj izjemna priložnost za pridobitev novih znanj in raziskovalno delo pod mentorstvom izr. prof. dr. Janine Golob Deeb, dr. dent. med na Univerzi v Virginiji. Z raziskovalnim delom se je Domen srečal že tekom dodiplomskega izobraževanja na Medicinski fakulteti Univerze v Ljubljani, kot soavtor nekaj znanstvenih publikacij na področju javnega zdravja in s sodelovanjem v raziskovalnem projektu na področju stomatološke protetike. Zelo aktiven je bil tudi v slovenskem in evropskem društvu študentov dentalne medicine ter kot vodja študentskega projekta preventive v zobozdravstvu. Domen se dodatno izobražuje na različnih slovenskih in mednarodnih delavnicah in kongresih. Vse te izkušnje in novo znanje mu nenehno odpirajo nova obzorja in ga dodatno motivirajo.

Kljub delu in predanosti poklicu, Domen uživa v naravi, v različnih športih, kot so pohodništvo, smučanje, tek in cestno kolesarjenje. Ukvarja se tudi s fotografiranjem in slikanjem. Kljub temu da nekateri mislijo, da umetnost in naravoslovna znanost ne gresta povsem z roko v roki, je dentalna medicina odlična kombinacija obojega, zato komaj čaka, da se lahko dodobra izrazi.

Categories: