Promocija slovenske znanosti

Razvoj globalnega inovativnega komuniciranja slovenske znanosti in globalne platforme povezovanja odličnih slovenskih znanstvenikov, profesorjev in študentov

O PROJEKTU

Razpis: Javni razpis za sofinanciranje aktivnosti v zvezi s promocijo slovenske znanosti v tujini in povezovanje znanstvenih dosežkov v letu 2021

Številka/oznaka projekta: MU-PROM/2020-012

Trajanje projekta: 1. 1. 2021 – 31. 12. 2021

Raziskovalna organizacija: Inštitut ASEF za izobraževanje in raziskovanje

Vodja promocijske aktivnosti: dr. Dejan Valentinčič

Vsebinski opis projekta:

Promocijska aktivnost je razdeljena na 6 sklopov pod-aktivnosti.

  1. Razvoj globalne platforme za promocijo dosežkov slovenske znanosti in slovenskih znanstvenikov različnih generacij v tujini in Sloveniji.
  2. Promocija slovenske znanosti in povezovanje slovenskih znanstvenikov v tujini s slovenskimi znanstveniki v Sloveniji.
  3. Delovanje ASEF znanstvene skupnosti (slovenskih znanstvenikov, mladih raziskovalcev in perspektivnih študentov na področju znanosti).
  4. Koordinacija znanstveno raziskovalnih obiskov in izmenjav študentov ter raziskovalcev med ZDA, Kanado, Avstralijo, Novo Zelandijo, Združenim kraljestvom, državami EU in Slovenijo.
  5. Organizacija druženj za promocijo slovenske znanosti in razvoj mreže sodelovanja med slovenskimi znanstveniki, ki delujejo po vsem svetu, in slovensko raziskovalno skupnostjo.
  6. Promocija slovenske znanosti v sodelovanju z drugimi organizacijami.

Finančna podpora:

Promocijsko aktivnost sofinancira Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS).