Generacija 2019

Jerman Lara

Lara Jerman je magistrska študentka računalništva in matematike na Univerzi v Ljubljani. Diplomirala je iz biokemije na isti univerzi, najbolj pa jo zanimajo interdisciplinarna področja na preseku biologije in računalništva. Doslej je že opravila poletni raziskovalni obisk na Evropskem inštitutu za bioinformatiko (EMBL-EBI), kjer se je ukvarjala s časovnim določanjem sekundarnih pridobitev kromosomov v tumorjih

Kanduti Domen

Domen Kanduti je mladi zobozdravnik pripravnik in študent prvega letnika podiplomskega študijskega programa na Medicinski fakulteti Univerze v Ljubljani. ASEF štipendijski program je zanj izjemna priložnost za pridobitev novih znanj in raziskovalno delo pod mentorstvom izr. prof. dr. Janine Golob Deeb, dr. dent. med na Univerzi v Virginiji. Z raziskovalnim delom se je Domen srečal

Kocbek Primož

Primož Kocbek je raziskovalni asistent na Univerzi v Mariboru, Fakulteti za zdravstvene vede in doktorski študent biostatistike na Univerzi v Ljubljani. Njegov raziskovalni interes vključuje statistično modeliranje in tehnike strojnega učenja z aplikacijami v zdravstvu. Trenutno je osredotočen na modele strojnega učenja z vključitvijo časovne odvisnosti podatkov iz elektronskih zdravstvenih zapisov in njihovo interpretabilnostjo, kar

Ložar Taja

Taja Ložar je študentka Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani. Področja, ki jo zanimajo, so onkologija in tumorska biologija, modeliranje bioloških sistemov, epidemiologija in preprečevanje raka, paliativna medicina in ginekologija. Zadnji dve leti je kot študentka zaposlena pri državnem programu zgodnjega odkrivanja predrakavih sprememb na materničnem vratu ZORA. Sodeluje pri različnih raziskovalnih projektih, ki potekajo na

Matjašec Urška

Urška Matjašec zaključuje magistrski interdisciplinarni študij računalništva in matematike na Univerzi v Ljubljani. Navdušuje se nad big data in raznovrstnimi možnostmi, ki jih ponuja področje umetne inteligence. Z različnimi interdisciplinarnimi projekti vseskozi išče nove izzive in poskuša najti logiko v vsem. Svoj prosti čas rada preživlja v naravi, teče in hodi v hribe. Prav tako

Murko Jakob

Jakob je magistrski študent fizike na Univerzi v Mariboru, kjer je tudi zaključil prvo stopnjo študija. Trenutno zaključuje magistrsko nalogo v sodelovanju z Inštitutom za fiziologijo na Medicinski fakulteti, kjer raziskuje funkcionalno povezanost pankreasnih celic beta. Raziskovalno ga zanimajo predvsem kompleksne mreže, strojno učenje in biofizika. V času študija je sodeloval pri različnih projektih v

Obšteter Jana

Jana Obšteter je trenutno zaposlena na Kmetijskem inštitutu Slovenije, obenem pa je tudi doktorska študentka na Biotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani. Jana je dokončala dodiplomski študij Biotehnologije na Biotehniški fakulteti v Ljubljani in MSc študij Kvantitativne genetike in analize genome na Univerzi v Edinburgu. Njeno preteklo raziskovalno delo je bilo na področju človeške genetike, trenutno

Panić Damjan

Damjan Panić je diplomiral na Fakulteti za elektrotehniko Univerze v Ljubljani, na smeri Avtomatika. Trenutno je študent magistrskega programa Robotika na isti fakulteti. Zanima se predvsem za področje interakcije Človek-Robot. Med dosedanjim študijem je sodeloval pri nekaj projektih na tem področju. Od junija 2016 opravlja študentsko delo na Slovenskem inštitutu za kakovost in metrologijo (SIQ).

Suhadolnik Aljaž

Aljaž Suhadolnik je podiplomski študent Managementa na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani. Diplomiral je iz poslovnih in ekonomskih ved na smeri Podjetništvo. Z namenom pridobitve dodatnega znanja je dodatno opravil še izpite iz Logistike, Financ, Strateškega managementa in Poslovnega komuniciranja. Aljaž Suhadolnik ima obsežne mednarodne izkušnje iz akademskih sistemov s celotnega sveta. V času dodiplomskega