Panić Damjan

Damjan Panić je diplomiral na Fakulteti za elektrotehniko Univerze v Ljubljani, na smeri Avtomatika. Trenutno je študent magistrskega programa Robotika na isti fakulteti. Zanima se predvsem za področje interakcije Človek-Robot. Med dosedanjim študijem je sodeloval pri nekaj projektih na tem področju.

Od junija 2016 opravlja študentsko delo na Slovenskem inštitutu za kakovost in metrologijo (SIQ). Je član EMC laboratorija, kjer izvaja meritve in preizkuse, ki jih zahteva EMC direktiva. Dela tudi na področju razvoja programov in aplikacij za optimizacijo meritev in preizkušanja.

Damjan bo delal pri prof. Domen Novaku na Univerzi v Wyomingu, kjer bo delal in izpopolnjeval znanje na področju interakcije Človek-Robot.

Categories: