Obšteter Jana

Jana Obšteter je trenutno zaposlena na Kmetijskem inštitutu Slovenije, obenem pa je tudi doktorska študentka na Biotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani. Jana je dokončala dodiplomski študij Biotehnologije na Biotehniški fakulteti v Ljubljani in MSc študij Kvantitativne genetike in analize genome na Univerzi v Edinburgu. Njeno preteklo raziskovalno delo je bilo na področju človeške genetike, trenutno pa je njen raziskovalni fokus na aplikaciji tehnologij kvantitativne genetike v selekciji živali. V njeni doktorski nalogi raziskuje, kako učinkovito uporabiti genomsko informacijo za maksimiranje genetskega napredka ob minimiziranju stroškov v selekciji govedi. Slednje je še posebej pomembno v majhnih držav, kot je Slovenija, in državah v razvoju, kjer so sredstva za pridobitev genomskih podatkov izjemno omejena, genetski napredek pa je nujno potreben za zagotavljanje hrane naraščajočemu številu ljudi z kopnečimi sredstvi.

Jana bo v okviru ASEF-a obiskala prof. Gregorja Gorjanc na Univerzi v Edinburgu. Veseli se, da bo lahko sodelovala z vodilnimi znanstveniki na področju živalske genetike in selekcije in s tem nadgradila svoje doktorsko delo.

Poleg raziskovanja Jana uživa v petju in preživljanju časa v naravi – predvsem v teku, planinarjenju ali zgolj odkrivanju skritih kotičkov narave.

Categories: