professor Description

Deželan Tomaž

Redni profesor na Fakulteti za družbene vede, raziskovalec na Centru za politološke raziskave (CPR). Raziskovalno se ukvarja s klasičnimi in sodobnimi koncepti državljanstva, volilnimi študijami, politično participacijo, kohezijo poslanskih/političnih skupin v zakonodajnih organih, političnimi strankami in strankarskimi sistemi na nacionalni in nadnacionalni ravni, migracijskimi študijami ter enakopravnostjo spolov v politiki. Professor of Political Science at the Faculty

Tamara Pavasović Trošt

Tamara Pavasović Trošt je izredna profesorica za sociologijo na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani. Doktorirala je iz sociologije na Univerzi Harvard (2012) in magistrirala iz političnih znanosti na Univerzi v Syracuse. Njeni raziskovalni interesi so nacionalizem, etnična identiteta in vrednote mladih, z geografskim poudarkom na Zahodnem Balkanu ter kvalitativne in mešane metode. Pred tem je

Beloglavec Hana

Pozavna in pedagoginja Hana Beloglavec ima dinamično kariero kot solistka, komorna glasbenica, orkestrska glasbenica in poučuje na univerzi Louisiana State. Kot jedrni član pri Seraph Brass je Beloglavec nastopal in poučeval po ZDA in svetu. Seraph je komorna skupina na glasbenem festivalu Artosphere. Beloglavec, ki ga močno zanima tudi orkestralna glasba, trenutno nastopa kot nadomestni

Beguš Gašper

Gašper Beguš je docent za jezikoslovje na Oddelku za jezikoslovje UC Berkeley. Gašper je diplomiral na Univerzi v Ljubljani ter magistriral in doktoriral. na univerzi Harvard. Na Harvardu je služil kot rezidenčni mentor in svetovalni koordinator v drugem letniku ter prejel nagrado Certificate of Teaching Excellence, Mind Brain Behavior Graduate Student, Harvard Merit/Term-Time in bil

J. O’Donnell Timothy

Timothy J. O’Donnell je docent in štipendist Williama Dawsona na oddelku za jezikoslovje na Univerzi McGill in predstojnik CIFAR Canada AI na Mila, Quebec AI Institute. Pred tem je bil raziskovalec na MIT na oddelku za možgane in kognitivne znanosti. Doktoriral je na Oddelku za psihologijo Harvarda. Raziskovalni projekti: Raziskava dr. O’Donnella se osredotoča na

Zupan Jure

Jure Zupan je izredni profesor na Univerzi v Cincinnatiju, ki se ukvarja s teoretično fiziko visokih energij. Leta 2002 je doktoriral na Univerzi v Ljubljani. Zupan je bil podoktorski sodelavec na Technionu, Haifa, Izrael (2002-2004), Carnegie Mellon Univ., Pittsburgh, PA (2004-2006), CERN, Ženeva, Švica (2007-2009). Je tudi odgovorni urednik poljudnoznanstvenega spletnega portala in revije Kvarkadabra

Seljak Uroš

Uroš Seljak se je leta 2008 pridružil Berkeleyju kot fakulteti za fiziko in na oddelkih za astronomijo, skupaj imenovan za višjega fakultetnega znanstvenika v Nacionalnem laboratoriju Lawrence Berkeley. Prejel je B.S. leta 1989 in M.S. leta 1991 na Univerzi v Ljubljani, Slovenija in doktoriral leta 1995 na MIT. Bil je Smithsonian štipendist na Harvard-Smithsonian Centru

Prša Andrej

Andrej Prša je profesor astrofizike na Univerzi Villanova. Andrej je leta 2005 doktoriral iz astrofizike na Univerzi v Ljubljani. Za svojo diplomsko nalogo je Andrej zgradil široko uporabljeno binarno modelirno kodo PHOEBE (PHysics Of Eclipsing BinariEs). Danes njegovo strokovno področje ostaja fizika binarnih zvezd, vendar se je razširilo na več zvezdnih sistemov, ekstrasolarnih planetov, asteroseizmologijo

Jeraj Robert

Robert Jeraj je profesor medicinske fizike, humane onkologije, radiologije in biomedicinskega inženiringa na Univerzi v Wisconsinu, Madison, kjer vodi program za slikanje in sevalne znanosti na Univerzi v Wisconsinu Carbone Cancer Center. Prof. Jeraj je tako dodiplomsko izobrazbo kot doktorat iz fizike pridobil na Univerzi v Ljubljani. Raziskovalni projekti: Naš glavni raziskovalni fokus je razumevanje