Nataša Gliha Komac

ZRC SAZU, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša

Doc. dr. Nataša Gliha Komac je namestnica predstojnika Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša (2018−) in raziskovalka v Leksikološki sekciji. Posveča se vprašanjem uporabnega jezikoslovja in sociolingvistike, predvsem jezikovnemu načrtovanju in jezikovni politiki s poudarkom na potrebah in praksah različnih skupin uporabnikov. Podrobneje se ukvarja z raziskovanjem položaja slovenskega jezika na jezikovno stičnih območjih in z rabo slovenskega jezika v javnih govornih položajih. Zanimajo jo tudi vprašanja standardizacije, normativnosti in zvrstnosti slovenskega jezika.

Sodeluje pri rastočem slovarju slovenskega knjižnega jezika (eSSKJ), Sprotnem slovarju slovenskega jezika (SSSJ) in Jezikovni svetovalnici, predava pa tudi na Podiplomski šoli ZRC. Je članica mednarodnega odbora strokovnjakov za Evropsko listino o regionalnih ali manjšinskih jezikih pri Svetu Evrope, članica Komisije za slovenski jezik v javnosti pri SAZU, članica znanstvenega sveta Slovenskega raziskovalnega inštituta SLORI v Italiji in predsednica Slovenskega kulturnega središča Planika Kanalska dolina v Italiji.