Šporčič Anamarija

Profesorica na oddelku za anglistiko in amerikanistiko, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Asist. dr. Anamarija Šporčič poučuje na področju književnosti v angleškem jeziku na Oddelku za anglistiko in amerikanistiko Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. Na Filozofski fakulteti je tudi diplomirala iz anglistike ter doktorirala na področju literarnih ved v okviru interdisciplinarnega doktorskega programa Humanistika in družboslovje. Kot dodiplomska študentka je prejela štipendijo spominskega sklada Justina Batesa, ki ji je omogočila študij na St Mary’s College of Maryland v ZDA, kamor se je leta 2018 vrnila kot gostujoča predavateljica. Njeno trenutno raziskovalno delo se osredotoča na britansko in irsko književnost s konca 19. stoletja, predvsem na esteticizem, dekadenco ter dela Oscarja Wilda in Algernona Charlesa Swinburna. V preteklosti je raziskovala in objavljala tudi na področjih metamodernizma, postmodernizma, posthumanizma ter LGBT študij in študij spola, ukvarjala pa se je predvsem z žanri znanstvene fantastike ter fantazijskega pisanja. Irska književnost in kultura sta njeni dolgoletni strasti, zato v sodelovanju z Veleposlaništvom Republike Irske v Ljubljani redno organizira različne dogodke in predavanja. Na Oddelku za anglistiko deluje tudi kot koordinatorka študentskih izmenjav in vodja anglistične gledališke skupine Yonder, yonder, salamander!. V letu 2021 je prejela nagrado Študentskega sveta Filozofske fakultete za nadpovprečno pedagoško delo.