Bratko Ivan

Profesor računalništva na Fakulteti za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani

Ivan Bratko je profesor računalništva na Univerzi v Ljubljani. Bil je pionir v raziskavah AI v Sloveniji. Njegovi najbolj vidni prispevki so strojno učenje, (induktivno) logično programiranje in učenje kvalitativnih modelov z aplikacijami v medicini, ekologiji in robotiki. V zadnjem času ga zanimajo interpretativno učenje in načrtovanje z majhnimi podatki ter ocena težavnosti težav pri ljudeh. Njegove publikacije vključujejo knjige Prolog Programming for AI (4th edition Pearson Education) in KARDIO: A Study in Deep and Qualitative Knowledge for Expert Systems (z Mozetic in Lavrac, MIT Press). Delal je kot gostujoči profesor ali raziskovalec v različnih mestih, med drugim na Inštitutu J. Stefana (Ljubljana), Univerzi Edinburgh, Univerzi Strathclyde (Glasgow), Univerzi v Sydneyju, Univerzi v Novem Južnem Walesu (Sydney), Politehnični univerzi v Madridu, Univerzi Alpen Adria (Celovec, Avstrija), Universidad del Sur (Bahia Blanca, Argentina), Tehnološki univerzi Delft, Univerzi Bogazici (Istanbul). Prejel je Zoisovo nagrado za izjemne znanstvene dosežke in je redni član SAZU (Slovenske akademije znanosti in umetnosti) in IAS (Angleška akademija Slovenije), sodelavec EurAI in Academia Europaea.