Generacija 2021

Urbančič Jana Maria

Jana Maria Urbancic je trenutno vpisana kot študentka zadnjega letnika mednarodne trgovine na Univerzi La Matanza v Buenos Airesu. Že kot majhna punčka sta jo vedno zanimala ekonomija in posel, zato se je odločila za študij mednarodne trgovine.Rojena v Buenos Airesu v družini z globoko zakoreninjeno slovensko dediščino je bila vedno zelo strastna in predana

Barbič Špela

Špela trenutno zaključuje zadnji letnik dodiplomskega študija Laboratorijske biomedicine na Fakulteti za farmacijo. Preden nadaljuje z magistrskim študijem iz biomedicine, želi pridobiti več raziskovalnih izkušenj. Z raziskovalnim delom se je prvič spoznala na Katedri za klinično biokemijo v poletnih mesecih 2019, kjer je kmalu zatem začela raziskovati vpliv sekundarnih DNA struktur (G4 kvadrupleksov) v promotorski

Cundrič Larsen

Larsen je dodiplomski študent na Fakulteti za Računalništvo in Informatiko (FRI), Univerza v Ljubljani, in trenutno piše diplomsko nalogo iz področja strojnega učenja. Preden se bo udeležil raziskovalnega obiska, bo zaključil svoj dodiplomski študij na Facutly of Engineering, South Denmark University, kot erasmus študent. Tekom svojega študija dela v laboratoriju za algoritme in podatkovne strukture.

Žunič Gregor

Gregor je študent 2. letnika dodiplomskega študija fizike na Fakulteti za Matematiko in Fiziko Univerze v Ljubljani. Med študijem raziskuje na Inštitutu Jožef Stefan, na oddelku za umetno inteligenco. Osredotočil se je na področja, povezana z obdelavo naravnega jezika. Ustvarja tudi mobilne aplikacije in spletne platforme. Letos poleti bo Gregor sodeloval s profesorico Dawn Song

Zeman Marko

Marko Zeman je doktorski študent računalništva in informatike na Univerzi v Ljubljani, kjer raziskuje področje umetne inteligence in algoritme strojnega učenja. Zadnja štiri leta je svoj študij računalništva usmeril predvsem v izzive strojnega učenja, tako inženirske kot tudi raziskovalne. Na drugi stopnji študija je začel z mednarodnim udejstvovanjem. Najprej je bil na študijski izmenjavi na

Vezonik Uroš

Uroš Vezonik is a Master’s student at the Faculty of CheUroš Vezonik je študent magistrskega študija kemije na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo (FKKT) Univerze v Ljubljani. Z raziskovalnim delom se je prvič srečal v 2. letniku študija, ko je sodeloval na PKP projektu Razvoj vodnih disperzijskih premazov z izboljšanimi reološkimi lastnostmi. Njegova zanimanja

Uhan Sara

Sara je svojo dodiplomsko izobrazbo iz biotehnologije zaključila na Univerzi v Ljubljani. Po dokončanem pripravništvu na Umeå Univerzi na Švedskem (Nordski EMBL) je kot DAAD štipendistka nadaljevala z magistrskim programom iz biokemije na Univerzi v Bonnu v Nemčiji. Trenutno dokončuje svojo magistrsko nalogo na področju mukozne imunosti na Centru za Regenerativne Terapije v Dresdnu. Svoje

Stojanovič Blaž

Blaž Stojanovič je magistrski študent na Univerzi v Cambridgeu, kjer študira uporabo numeričnih metod v naravoslovju. Pred tem je končal dodiplomski študij fizike na Univerzi v Ljubljani. Kot dodiplomski študent je pod mentorstvom dr. Gregorja Kosca delal v laboratoriju za vzporedno in porazdeljeno računanje na Inštitutu Jožef Stefan, kjer je pomagal pri razvoju odprtokodne knjižnice

Šteger Tine

Tine Šteger je magistrski študent ekonomskih in poslovnih ved na Ekonomsko-poslovni fakulteti Univerze v Mariboru. Dodiplomski študij je dokončal na področju politologije na Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani. Zanimajo ga različna področja, najbolj pa se osredotoča na področje lokalnega in regionalnega razvoja, ki sloni na vključevanju ljudi in upošteva okoljske, etične in druge